Kristiansand kommune

Bystyret 17. desember 2014 (Budsjettmøte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 206/14: Kristiansand Parkeringsselskap KF – Årsbudsjett og handlingsprogram 2015-2018

Kristiansand Parkeringsselskap er et kommunalt foretak, dvs. inngår i rettssubjektet
Kristiansand kommune, men er atskilt fra den øvrige kommunale virksomhet med egne
vedtekter og eget styre. Kristiansand kommune har derfor hånd om alle foretakets verdier og
hefter for forpliktelsene. Bystyret er foretakets øverste organ.

Vedtektene angir foretakets formål, som kort sagt går ut på å forestå drift av avgiftsbelagt
parkering, herunder drift og vedlikehold av parkeringsanlegg, samt håndheve
parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving. I tillegg håndteres klagebehandling
og parkeringstillatelser for bevegelseshemmede.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo