Kristiansand kommune

Bystyret 3. desember 2014 (Ekstraordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 202/14: Interpellasjon fra rep. Dag Vige, V, vedr. «Fattige barn i Kristiansand»

Sammenlignet med andre land i verden har vi et lite fattigdomsproblem i Norge. Men det finnes langt flere fattige i Norge enn det mange tror. Om vi legger den mest vanlige definisjonen til grunn, hvor gjennomsnittlig inntekt er under 60 prosent av medianinntekten, så er 9,7 av innbyggerne i Kristiansand fattige. Og av disse er det mange barn.

Interpellanten spør ordføreren om hvordan kommunen arbeider med å kartlegge fattigdom. Videre hvilke fattigdomstiltak kommunen har i dag og om kommunen vil utarbeide en lokal handlingsplan med mål om å løfte barn ut av fattigdom.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo