Kristiansand kommune

Bystyret 3. desember 2014 (Ekstraordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 200/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Behovet for et felles mobbeombud på Sørlandet»

Interpellanten peker på at undersøkelser viser at mobbing foregår innenfor hele skolesektoren i Norge. Demokratene mener derfor at nye tiltak må settes inn for å få slutt på denne umennesklige og negative utviklingen som mobbing medfører for de medmenneskene som blir utsatt for dette overgrepet.

Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mange barn som daglig blir mobbet på skolene i Kristiansand, men det anslås at nesten 500 barn i kommunen vår blir utsatt for mobbing. Dette er et «skremmende» høyt antall enkeltskjebner som krever handling fra alle gode krefter som vil mobbingen til lives. Også i flere kommuner på Sørlandet diskuteres det derfor nå ulike løsninger og modeller for hvordan dette arbeidet skal organiseres. Demokratene mener at ett av mange tiltak kan være at Kristiansand kommune i samarbeid med » knutepunktkommunene» og fylkeskommunen – snarest kan få etablert ett felles mobbeombud. Han spør om ordføreren er enig med Demokratene i dette.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo