Kristiansand kommune

Bystyret 26. november 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 179/14: Revidering kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 – 2018, 2.gangs behandling.

Styret i Knutepunkt Sørlandet har bedt rådmannsutvalget å fremme et forslag til mandat for gjennomføring av en felles utredning om ny kommunestruktur i Kristiansandsregionen.Saken sendes kommunestyrene i de respektive kommuner til behandling.

Ansvarlig redaktør:
Glenn Faannessen

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Metro Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2018. Metro Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo