Kristiansand kommune

Bystyret 26. november 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 176/14: Revidering kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 – 2018, 2.gangs behandling.

Sørild Friidrettsklubb ønsker å bygge friidrettshall på universitetsområdet i Grimstad. Siden 2012 har klubben arbeidet sammen med Aust- Agder idrettskrets og J.B. Ugland Eiendom AS for å realisere et slikt innendørs friidrettsanlegg.

Friidrettsklubben vil gjennom eget aksjeselskap, Campus Grimstad Arena, eie og drifte idrettsdelen av anlegget.

Interkommunale idrettsanlegg kan motta ekstra spillemiddeltilskudd tilsvarende 30 % av ordinært spillemiddeltilskudd. For å bli definert som interkommunalt anlegg må minst én av nabokommunene, i tillegg til vertskommunen, bidra med minimum 5 % av investeringstilskuddet, samt at disse kommunene må inngå en driftsavtale hvor man dekker minst 5 % av driftsutgiftene i 20 år.

Spørsmålet som bystyret skal ta stilling til, er altså om Kristiansand kommune skal bevilge et tilskudd på 2 mill kr til byggingen av friidrettshall i Grimstad.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo