Kristiansand kommune

Bystyret 26. november 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 174/14: Evaluering av prøveordning med kommunal kontantstøtte

Kommunal kontantstøtte ble innført fra august 2012 i en to-åring prøveperiode etter vedtak i
Bystyret desember året før. Ordningen ble deretter forelnget med ett år.

I tillegg ble det vedtatt at at det skulle fremlegges en evaluering i egen sak senest i oktober 2014. Eventuelle endringer i ordningen innarbeides i rulleringen i handlingsprogrammet med virkning fra august 2015.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo