Kristiansand kommune

Bystyret 26. november 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 170/14: Interpellasjon fra repr. Ingrid Wisløff Jæger, AP, vedr. «Gang og sykkelvei Timenes -Hamresanden»

I fjor vedtok Kristiansand bystyre detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Timenes til Hamresanden. Arbeidet med denne veien er ennå ikke startet og interpellanten spør om ordføreren mener det er god politikk å bruke penger avsatt til å sikre myke trafikanter, til å dekke underskudd på en annen vei.

Hun spør også hvordan ordføreren vil bidra til at byggingen av denne planlagte gang- og sykkelveien igangsettes raskt.

Ansvarlig redaktør:
Glenn Faannessen

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Metro Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2018. Metro Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo