Kristiansand kommune

Bystyret 29. oktober 2014 (Ordinært møte/Budsjettfremlegg)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 159/14: Kommunereformen og bærekraftig utvikling av Kristiansandsregionen

Rådmannen legger med dette fram orientering om kommunereformen og de initiativ og vedtak som er tatt lokalt så langt for bystyret. Bystyrerepresentantene bes ta saken til orientering.

Formannskapet har tidligere fått informasjon og oversikt over regjeringens føringer for arbeidet med fremtidig kommunereform og ekspertutvalgets første delrapport. I saken ga formannskapet tilslutning til et forslag til lokal prosess i samarbeid med kommunene i Knutepunkt Sørlandet i arbeidet med fremtidig kommunereform.

Formålet med saken er å gi et samlet grunnlag for å legge til rette for en god og aktiv offensiv prosess som bidrag til den regionale diskusjonen om framtidig kommunestruktur. Saken skal tjene som et diskusjonsunderlag for hvordan Kristiansand kommune skal arbeide med de muligheter som ligger i regjeringens varslede kommunestrukturreform. Den videre prosessen må legge til rette for en regional diskusjon og Kristiansands rolle i denne prosessen må drøftes og avklares.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo