Kristiansand kommune

Bystyret 24. september 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 139/14: Fv 456/457 Vågsbygdveien/Holsogveien – Detaljregulering – Sluttbehandling

Tiltaket er i Vågsbygd ved Kjosbukta rundt 7 km fra Kristiansand sentrum. Hovedhensikten med dette planarbeidet er bedre framkommelighet særlig for buss, bedre trafikksikkerhet spesielt for myke trafikanter, bedre gang- og sykkelveier og bedre kryss Kjos – Steindalen.

Opprinnelig omfattet var hele strekningen Kjos – Møvig med, inkludert Kjoskrysset og Andøykrysset. Bevaring av mer dyrka mark ved Voie er vurdert, og også alternativt kryss med Andøyveien.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo