Kristiansand kommune

Bystyret 24. september 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 137/14: Konsesjon til KinoSør AS for visning av film i næring

KinoSør AS søker i brev av mai 2014 om fornyet kinokonsesjon for perioden 01.07.2014 – 30.06.2019. I følge lov om film og videogram må ikke visning av film i næring skje uten konsesjon fra kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt.

Kristiansand bystyre reviderte 12.02.2014 de lokale kinokonsesjonsbestemmelsene som vil være gjeldende for perioden. KinoSør har i søknaden redegjort for dagens praksis på de områdene hvor kommunen har valgt å ha lokale konsesjonsvilkår.

Rådmannen mener at kinoen med vedlagte søknad innfrir de nye konsesjonsvilkårene, og kan heller ikke se at KinoSør AS (tidligere Kristiansand Kino Drift AS) har hatt en praksis i forrige konsesjonsperiode som burde tilsi pålegg fra bystyret. Det anbefales derfor at bystyret gir konsesjonen for en ny periode på fem år.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo