Kristiansand kommune

Bystyret 24. september 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 136/14: Kvalitets – og utviklingsmelding 2014 for Oppvekstsektoren i Kristiansand

Det er fastsatt i Opplæringsloven § 13-10 at skoleeier plikter å utarbeide en årlig tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen innen bestemte områder. De obligatoriske emnene som skal drøftes er læringsresultater, frafallsproblematikk og læringsmiljø.

Tilstandsrapporten kan utvides med egne prioriteringer i tillegg. Føringene for rapporten er gitt i St.meld. nr. 31 (2007-2008). I Kristiansand fungerer Kvalitets- og utviklingsmeldingen som Tilstandsrapport og dekker de sentrale kravene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo