Kristiansand kommune

Bystyret 21. mai 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 93/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Styrket mestring i livet»

Interpellanten viser til at gruppetilbudet Styrket mestring i livet «SMIL» siden 2011 har vært et tilbud til barn og unge mellom 10 og 16 år som har foreldre med rusproblemer eller psykiske lidelser.

Pågangen av barn og unge i Kristiansand til samtalegruppene er nå så stor at kapasiteten er «sprengt» og at flere som ønsker plass – nå blir avvist. Demokratene er sterkt bekymret over denne utviklingen og mener derfor at det snarest må vises «politisk handlekraft» ved å få på plass nok plasser slik at gruppetilbudet «SMIL» for fremtiden – kan ta imot alle barn og unge som ønsker plass i samtalegruppene. Interpellanten spør om ordføreren er enig med Demokratene i dette.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo