Kristiansand kommune

Bystyret 21. mai 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 74/14: Svaleveien 25 – detaljregulering – sluttbehandling.

Planområdet ligger sentralt på Slettheia i Kristiansand, i et tett bebygd boligområde som består hovedsakelig av frittstående eneboliger og tomannsboliger. Tomten ligger på et platå med utsikt over innseilingen til Kristiansand. Planforslaget består av et leilighetsbygg med 10 boenheter og parkeringskjeller.

Byggets høyde, volum og formspråk har vært viktige momenter i planprosessen. I forbindelse med etablering av fortau i veien har trafikksikkerhet og barn og unges bruk av Svaleveien vært viktige fokusområder.

Ansvarlig redaktør:
Glenn Faannessen

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Metro Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2018. Metro Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo