Kristiansand kommune

Bystyret 21. mai 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 72/14: Evaluering av avviklingen av Klient- og barnevernsutvalget

Bystyret vedtok i 2011 at klient- og barnevernsutvalget skulle legges ned. I Bystyrets vedtak ble det også besluttet at nedleggelsen og dets konsekvenser skulle evalueres etter 2 år.Oppdraget med å evaluere utvalget har vært lagt ut på anbud, og på bakgrunn av dette har Oxford Research foretatt en evaluering, ferdigstilt nylig.

Det framgår av evalueringen at KBU hadde lite å bety for rettssikkerheten til klientene av sosial- og barneverntjenesten. Dette fordi det var få saker som ble omgjort i utvalget, og at Fylkesmannen uansett er klageinstans for sosialsakene. KBU hadde stor effekt i forhold til medlemmenes kunnskap om og kjennskap til fagfeltene, men det øvrige politiske nivå hadde lite utbytte av dette. Når en legger til at utvalgets arbeid medførte en relativt stor ressursinnsats fra politikere, sekretariat og administrasjon for å forberede og behandle sakene, kunne denne vært bedre nyttet på alternative måter.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo