Kristiansand kommune

Bystyret 12. mars 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 40/14: Prøveordning med kommunal kontantstøtte for to-åringer, prolongering og evaluering

Kommunal kontantstøtte er innført som en prøveordning frem til 1. august 2014. For å skape forutsigbarhet for foreldre som har barn i aktuell alder som er i tvil om de skal ta i mot barnehageplass fra høsten 2014, er det ønskelig at den kommunale kontantstøtten prolongeres ett år. Dette også fordi en eventuell avvikling av ordningen antagelig ville bety økt etterspørsel etter barnehageplasser og dermed høyere etterspørselsgrad enn det som er lagt til grunn i handlingsprogrammet/ barnehagebehovsplanen 2014-2024.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo