Kristiansand kommune

Bystyret 12. februar 2014 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 20/14: Delegering av myndighet etter folkehelselovens kapittel om miljørettet helsevern

Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern hjemler en rekke tiltak for å sikre innbyggerne mot forhold i omgivelsene som kan påvirke helsetilstanden. Bestemmelsene er det lovmessige grunnlaget for kommunens funksjon som lokal helsemyndighet.

Fylkesmannen påpeker at det er uklart i hvilken grad kommunens miljørettede helsevern har noen delegert myndighet etter Bystyrets tilbaketrekking av tidligere delegasjon i sak 50/09.

Av denne grunn, og fordi bestemmelsene er flyttet inn i nytt lovverk, er det behov for å fatte et nytt delegasjonsvedtak for å klargjøre hvilken myndighet administrasjonen skal ha i slike saker.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo