Kristiansand kommune

Bystyret 22. januar 2014 (Ordinært møte + Idrettsdebatt)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 5/14: Grimsmoen områdeplan. Sluttbehandling

Gamle reguleringsplaner innenfor planområdet har dannet grunnlag for utbygging siden 1908. Til slutt ble bruken av disse vanskelig, og de sikret ikke i tilstrekkelig grad en ønsket forbedring og videreutvikling av et sammensatt Grimsmoen område. Planene ble i oktober 2008 vedtatt opphevet i Bystyret.

Planens hovedmål er å sikre eksisterende bebyggelsesstruktur, uteoppholdsarealer på egen tomt med gode kvaliteter, lekeplasser, trafikksikkerhet, barn og unges interesser, estetikk og atkomst til Ravnedalen og bymarka.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo