Kristiansand kommune

Bystyret 6. november 2013 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 132/13: Kristiansand Kino Holding AS – Eierskapsmelding del 3

kino
Eierskapsmelding del 3 viderefører deler av de allerede stadfestede forhold fra forrige eierskapsmelding.

Hovedhensikten med meldingen er å klargjøre regler og modell for utbyttepolitikk og utbytteforventninger. Videre å klargjøre metode for målinger og forventninger knyttet til avkastning og finansielle resultater, samt iverksette prosess for å omdanne bundet egenkapital til fri egenkapital i selskapet, samt etablere ansvarlig lån mellom selskap og eier.

Eierskapsmelding del 3 går grundigere til verks med en dypere økonomisk analyse av selskapet enn sist, samt tydeliggjør den vedtatte dialog mellom selskap og eier.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo