Kristiansand kommune

Bystyret 11. september 2013 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 100/13: Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 for Oppvekstsektoren i Kristiansand

odder650

Det er fastsatt i opplæringsloven § 13-10 at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. I 2008 ble tilstandsrapporten Kvalitetsmelding for grunnskolen i Kristiansand for første gang levert som en del av Skoleetatens årsrapport. Høsten 2011 fremmet oppvekststyret et forslag om å skille ut kvalitetsmeldingen fra årsrapporten og supplere med et utfordringsbilde for Kristiansansskolen innenfor seks forhåndsdefinerte områder. Bystyret gjennomfører en årlig generaldebatt om kvaliteten i Kristiansandskolen, med utgangspunkt i den årlige kvalitetsmeldingen for skolen.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo