Kristiansand kommune

Bystyret 15. mai 2013 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 59/13 – Fornyelse av viljeserklæring angående eierskap i Agder Energi.

odder650

I år 2000 gikk Vest-Agder Energiverk, Aust-Agder Kraftverk og Kristiansand Energiverk sammen om å danne Agder Energi («Selskapet») og var fra starten eid av de 30 kommunene på Agder («Agdereierne»). Etter en prosess i 2001 om å utrede et salg av en betydelig aksjepost til en «industriell eier», ble 45,53 % av aksjene solgt til Statkraft AS.

Ettersom hver av kommunene etter salget bare eide en liten del av aksjene var det nødvendig at alle kommunene sto sammen for å sikre at de ville få gjennomslag for sine ønsker om styringen av selskapet. For å få dette til i praksis inngikk Agdereierne «Samordningsavtalen» (se vedlegg) som forplikter alle kommunene til å stemme samlet etter flertallets ønske. Denne metoden garanterer gjennomslag bare så lenge Agdereierne til sammen eier mere enn halvparten av aksjene, derfor ble det også skrevet inn i Samordningsavtalen en klausul som innebar at ingen av kommunene i Agdereierne skulle selge sine aksjer i perioden frem til 1. juli 2005 («Fredningstiden»).

Etter utløp av Fredningstiden inngikk Agdereierne en ny avtale («Viljeserklæringen») som etablerte at kommunene ikke skulle gjennomføre aksjesalg som reduserte Agdereiernes totale eierandel til under 50 %. Viljeserklæringen hadde varighet til juli 2008, hvorpå den ble forlenget med fem nye år (med unntak av Søgne og Valle som bare forlenget med tre). Viljeserklæringen løper nå ut i juli 2013, og det er derfor aktuelt å ta stilling til om man skal fornye den.

[ca_audio url=»http://kommuneradio.no/wp-content/uploads/5913.mp3″ width=»640″ height=»27″ css_class=»codeart-google-mp3-

player» autoplay=»false»]

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo