Kristiansand kommune

Bystyret 12. mars 2013 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 37/13: Plan for selskapskontroll 2012 – 2015

Kontrollutvalget skal, etter kontrollutvalgsforskriften, påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, og at den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, etter vedtak av kontrollutvalget.

Saken er vedtatt uten debatt

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo