Bystyret 13. juni 2019

Informasjon om nye Lindesnes

Informasjon om nye LindesnesKyrre Jordbakke starter det siste bystyremøtet før sommeren med å snakke om prosjektet nye Lindesnes. Den nye kommunen blir jo en realitet innen utgangen av året.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

RS 29/19: Politisk forankring REV Ocean

RS 29/19: Politisk forankring REV OceanDriftsstyret har 04.06.2019 anbefalt ordføreren å legge fram dette notatet til bystyret for å be om aksept for fortsatt kontakt med REV Ocean.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 48/19: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2018

PS 48/19: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2018Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 med hjemmel i Kommuneloven § 48 fastsetter de formelle krav til behandling av kommuneregnskapet. Kontrollutvalget behandler årsregnskap og revisors beretning 7.mai.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 49/19: Økonomirapport pr. 30. april 2019

PS 49/19: Økonomirapport pr. 30. april 2019Økonomirapporteringen pr 30. april er en oppfølging av vedtatt økonomireglement og kommunelovens bestemmelser om rådmannens rapporteringsplikt til bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 51/19: Kvisla – Oppstart av arbeidet i 2019

PS 51/19: Kvisla – Oppstart av arbeidet i 2019I april fattet bystyret vedtak om at de ønsker å gjennomføre tiltak for å bedre vannkvaliteten i Kvisla. Bystyret vil at rådmannen legger frem egen sak i junimøtet for å kunne begynne arbeidet med mudring av Kvisla i 2019 og til vanntilførsel fra Mandalselva i 2020.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 53/19: Veikart for bedre levekår på Agder – Viljeserklæring

PS 53/19: Veikart for bedre levekår på Agder – ViljeserklæringEt samlet Sørlandsting ga i 2017 følgende utfordring til Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune: «Sørlandstinget anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere en helhetlig og langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 55/19: Sjøsandsleiren – Forlenget avtale eller nye forhandlinger

PS 55/19: Sjøsandsleiren – Forlenget avtale eller nye forhandlingerDet er inngått leieavtale mellom Sjøsanden feriesenter AS og Mandal kommune datert 27. februar 1989 og 25. april 1989 vedrørende utbygging og drift av turistanlegg på Sjøsanden.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 56/19: Heltid i nye Lindesnes

PS 56/19: Heltid i nye LindesnesBystyret i Mandal vedtok 15.09.16 at det skulle opprettes et heltidsprosjekt ledet av en prosjektleder i 100 prosent stilling. Prosjektet skulle primært gå over 5 år, med en heltidsansatt prosjektleder engasjert for 2 år. Etter 2 år skulle behovet for forlengelse av ressurser til prosjektledelse vurderes.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 57/19: Høringsuttalelse – Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

PS 57/19: Høringsuttalelse – Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på landOlje- og energidepartementet (OED) ga i 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget skulle inneholde et oppdatert kunnskapsgrunnlag for landbasert vindkraft og kart med forslag til de mest egnede områdene for lokalisering av vindkraft.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 58/19: Intensjonsavtale om sammenslåing med Kristiansand Havn KF

PS 58/19: Intensjonsavtale om sammenslåing med Kristiansand Havn KFHavnestyrene i Kristiansand og Mandal har fått utredet muligheten for samarbeid mellom de to havnene. Anbefalingen var at den beste form for samarbeid er sammenslåing.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 59/19: Innbyggerinitativ – Nei til rundkjøring foran Ime skole

PS 59/19: Innbyggerinitativ – Nei til rundkjøring foran Ime skole12.04.19 ble det mottatt et innbyggerinitiativ med tittel «Nei til rundkjøring foran Ime skole» med mer enn 300 underskrifter. I skrivende stund foreligger det 331 underskrifter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

PS 60/19: Mottaksskolen 1. – 4.trinn

PS 60/19: Mottaksskolen 1. – 4.trinnSaken fremmes med bakgrunn i at det i driftsstyret den 14. mai kom opp et spørsmål under eventuelt fra Senterpartiet, om når det ble avgjort å flytte elever på 1.- 4. trinn ut fra mottaksskolen og inn i den ordinære skolen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 13.06.2019

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo