Bystyret 23. mai 2019

RS 21/19: Sluttrapport HELTID

RS 21/19: Sluttrapport HELTIDAlt henger sammen med alt! Arbeidet med heltidskultur handler om myre mer enn turnusteknikk og økte helgesatser. For å lykkes med HELTID må det mange tanker i hodet samtidig. Både likestillings-, sykefraværs-, og heltidsarbeidet henger nøye sammen, og tiltak som iverksettes bør derfor være erfarings- og forskningsbaserte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «klima- og miljøkrise»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «klima- og miljøkrise»Interpellanten viser til at vi denne våren har sett titusenvis av barn og ungdom klimastreike. De har streiket for sin egen framtid fordi alle vi som er voksne i dag, ikke har gjort jobben vår.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om «mottaksskole og nærskole»

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om «mottaksskole og nærskole»Interpellantene viser til at det i driftsstyret den 14. mai ble det etter spørsmål fra Senterpartiet gitt orientering om hvilket vedtak som førte til at elever fra 1.-4. klasse ble flyttet fra Mottaksskolen til nærskolen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

RS 23/19 og RS 24/19: Veikart for bedre levevilkår – Innspillsrunde og innspill fra Mandal kommune

RS 23/19 og RS 24/19: Veikart for bedre levevilkår – Innspillsrunde og innspill fra Mandal kommuneFram mot 2030 skal vi jobbe sammen for å gjøre livet best mulig for flest mulig i Agder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

RS 25/19: Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

RS 25/19: Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på landOlje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

RS 27/19: Lindesnesregionens medisinske senter – Regnskap, årsmelding 2018

RS 27/19: Lindesnesregionens medisinske senter – Regnskap, årsmelding 2018Lindesnesregionens medisinske senter – LRMS – ble etablert som eget samarbeid og eget rettssubjekt 1.10.2014, med offisiell åpning den 3. desember 2014. Senteret består av legevakt, legevaktsentral, øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) og vaksinekontor.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

PS 40/19: Ferdigstillelse av bygdebok for Halse

PS 40/19: Ferdigstillelse av bygdebok for HalseI forbindelse med at Mandal i 1971 feiret sitt femtiårsjubileum som by, vedtok bystyret, på jubileumsdagen 1. juli, at byens historie skulle skrives. Allerede ved kommuneutvidelsen i 1964 hadde den nye storkommunen påtatt seg ansvaret med å fullføre bygdebokprosjektene for henholdsvis Holum herred, samt Halse og Harkmark herred.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

PS 41/19: Mandal havn KF – Årsberetning og årsregnskap 2018

PS 41/19: Mandal havn KF – Årsberetning og årsregnskap 2018I henhold til vedtektene for Mandal Havn KF skal det legges frem årsberetning og årsregnskap i samsvar med lover og regler for kommunal regnskapsføring.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

PS 42/19: Kjøp av aksjer i Mandal Havn Strømsvika Holding AS

PS 42/19: Kjøp av aksjer i Mandal Havn Strømsvika Holding ASUtbyggingen i Strømsvika har vært todelt: Mandal Havn KF og Tømmerkaia AS har stått for etableringen av tømmerkaia med bakareal på vestsiden mens østsiden har vært utviklet i regi av Mandal Havn Strømsvika Holding AS via Mandal Havn Strømsvika AS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

PS 43/19: Mandal Parkering AS – Saker som skal behandles på generalforsamling

PS 43/19: Mandal Parkering AS – Saker som skal behandles på generalforsamlingMandal Parkering AS skal ha generalforsamling 6. juni 2019. Saksliste med forslag til vedtak følger trykt sammen med årsrapport 2018 med regnskap og revisjonsberetning. Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap med datterselskap Parkering Sør AS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

PS 45/19: Tilslutning til ICAN CITIES APPEAL – FNs atomvåpenforbud

PS 45/19: Tilslutning til ICAN CITIES APPEAL – FNs atomvåpenforbudUnder forrige bystyremøte, hadde SV ved Morten Ekeland en interpellasjon med spørsmål til ordføreren om tilslutning til ICAN CITIES APPEAL.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2019

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo