Bystyret 7. mars 2019

Bevaring av industribygg – Muligheter for industriområdet på nedre Malmø

Bevaring av industribygg – Muligheter for industriområdet på nedre MalmøArbeidsgruppa for industribyggene på nedre Malmø (ref. Kulturminneplanen) innleder til at de to arkitektbyråene Transborder Studio og Rambøll viser hvilke muligheter de ser for industriområdet på nedre Malmø.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.03.2019

Interpellasjon ved repr. Christoffer Westermoen, KRF om kommunens arbeidsgiverpolitikk

Interpellasjon ved repr. Christoffer Westermoen, KRF om kommunens arbeidsgiverpolitikkInterpellanten viser til at hans parti er kjent med av at endel ansatte i Mandal kommune har fått muntlig varsling om oppsigelse. Dette gjelder sykepleiere og hjelpepleiere som har fylt 65 år, og som har full opptjening for pensjon. Det vil i praksis si ansatte som har lagt ned mer enn 30 års innsats som arbeidstakere i Mandal kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.03.2019

Innlegg fra Mandal Barne- og Ungdomsråd ved nestleder Emily Strand Hjortland

Innlegg fra Mandal Barne- og Ungdomsråd ved nestleder Emily Strand HjortlandBarne- og ungdomsrådet har i samarbeid med Lindesnes og Marnardal jobbet med å hente inn innspill fra barn og unge i hele den nye kommunen. De fikk inn 800 innspill som de nå har gått igjennom.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.03.2019

RS 7/19: Nytt torvreglement

RS 7/19: Nytt torvreglementDa bystyret vedtok regler for gågateområdet i Mandal i desember 2017, ble det også vedtatt at når reglementet var endret av rådmannen etter delegasjon, skulle dette legges fram for bystyret som referatsak.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.03.2019

Ny felles kommuneplan for Lindesnes 2020 – 2032

Ny felles kommuneplan for Lindesnes 2020 – 2032Kommuneplanen er en overordnet og strategisk plan for utviklingen av kommunen, og det lages nå en helt ny samfunnsdel som inneholder mål og retningsvalg for utviklingen av nye Lindesnes.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.03.2019

RS 9/19: Endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter i Agder politidistrikt

RS 9/19: Endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter i Agder politidistriktLindesnes, Mandal og Marnardal kommuner slås sammen til nye Lindesnes kommune. Alle kommunene dekkes i dag av Lindesnes politistasjonsdistrikt som ikke gir behov for grensereguleringer. Tjenestested vil være i Mandal. Men politistasjonsdistriktet vil bli berørt ved at ansvaret for Åseral og Hægebostad overføres til Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.03.2019

PS 15/19: Samarbeid med Kristiansand havn KF

PS 15/19: Samarbeid med Kristiansand havn KFKristiansand havn og Mandal havn har fullført prosjektet «Havnesamarbeid på Agder – Fase 2».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.03.2019

PS 16/19: Saker til generalforsamling Ime Verksted AS

PS 16/19: Saker til generalforsamling Ime Verksted ASIme Verksted AS skal ha ordinær generalforsamling torsdag 11. april 2019. Selskapet er heleid av Mandal kommune og har som formål å drive tilrettelagt arbeid tilpasset yrkeshemmede. Aksjekapitalen er på kr 500.000.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.03.2019

PS 18/19: Anmoding om bosetting av flyktninger i 2019

PS 18/19: Anmoding om bosetting av flyktninger i 2019Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi) har i brev datert 12.12.2018 anmodet Mandal kommune om å bosette 21 flyktninger i 2019. Familiegjenforente kommer i tillegg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.03.2019

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo