Bystyret 31. januar 2019

Ny E39 v/Nye Veier

Ny E39 v/Nye VeierNye Veier jobber med et prosjekt for E39 som heter Mandal øst – Mandal by. Onsdag ble det arrangert folkemøte og torsdag hadde Nye Veier åpen dag der folk kunne se mer detaljer rundt prosjektet. Utbyggingsleder Vidar Stormark forteller om prosjektet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

Orientering om Senter for Innovasjon i Mandal

Orientering om Senter for Innovasjon i MandalInnholdsansvarlig Tom Lund orienterer om Senter for Innovasjon i Mandal. Han bruker blant annet tiden til å oppklare flere ting rundt prosjektet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

Orientering ved Mandal Parkering

Orientering ved Mandal ParkeringOle-Petter Sunde, parkeringssjef i Mandal orienterer rundt parkeringsproblemene som er i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

Oriententing om prosjekt nye Lindesnes

Oriententing om prosjekt nye LindesnesKyrre Jordbakke gir bystyret siste status rundt prosjektet nye Lindesnes.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

PS 4/19: Kvalitets- og utviklingsmelding – Oppvekst 2019

PS 4/19: Kvalitets- og utviklingsmelding – Oppvekst 2019Bakgrunnen for å legge fram en Kvalitet- og utviklingsmelding for barnehage og skole er todelt: For det første vedtok bystyret i Mandal den 17. juni 2009 plandokumentet Fra god til bedre. Denne planen definerte satsingsområder og målsettinger innenfor oppvekstsektoren i perioden 2009-2013. Et av tiltakene her var at det skulle utarbeides en årlig kvalitetsmelding til bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

PS 5/19: Kommuneplanens arealdel for Mandal 2018 – 2030

PS 5/19: Kommuneplanens arealdel for Mandal 2018 – 2030Gjeldende kommuneplan for Mandal, med både samfunnsdel og arealdel, ble vedtatt 10.09.15. I planstrategien, vedtatt 15.09.16, ble det bestemt at det skal foretas en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel i 2017/18.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

PS 6/19: Forespørsel om delegasjon – Høring av kommuneplanutkast

PS 6/19: Forespørsel om delegasjon – Høring av kommuneplanutkastKommunestyrene i Mandal, Marnardal og Lindesnes vedtok hhv. 19. april (SAK PS 37/18), 20. mars (SAK PS 12/18) og 22. mars (SAK PS 7/18) planprogram for kommuneplan nye Lindesnes.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

PS 10/19: Styrking av rehabilitering og habilitering i Mandal kommune

PS 10/19: Styrking av rehabilitering og habilitering i Mandal kommuneMandal kommune har fått midler fra fylkesmannen til prosjekt «styrking av rehabilitering i institusjon og rehabilitering i hjemmet». Tilskuddet er gitt for å stimulere og styrke arbeidet på dette tjenesteområdet, i tråd med krav og anbefalinger gitt i veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

PS 11/19: Detaljregulering for Launes hytteområde, PlanID 201502

PS 11/19: Detaljregulering for Launes hytteområde, PlanID 201502På vegne av Launes fritidseiendom AS meldte Faveo Prosjektledelse (nå WSP Norge AS) i samarbeid med Strek Arkitekter om oppstart av planarbeid for del av Launes 19.12.14.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

PS 12/19: 2. gangsregulering – Detaljregulering for ytre del av Landeveien, PlanID 201621

PS 12/19: 2. gangsregulering – Detaljregulering for ytre del av Landeveien, PlanID 201621På vegne av Lande boligfelt AS meldte Rambøll om oppstart av planarbeid for Ytre del av Landeveien 25.02.17. Planområdet omfatter størsteparten av eksisterende bilvei fra Landegården til Landehobde, med sidearealer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

PS 9/19: Søknader om Bufdir-tilskudd

PS 9/19: Søknader om Bufdir-tilskuddMålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 31.01.2019

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo