Bystyret 6. desember 2018

Informasjon om ny E39 ved Nye Veier

Informasjon om ny E39 ved Nye VeierArbeidet med å lage en ny E39 mellom Kristiansand vest og helt til Sandnes har kommet i gang. Nye Veier er på plass for å informere om fremgangen så langt, spesifikt om korridoren som går gjennom Mandal.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.12.2018

Presentasjon av årets kvalitetsmelding for oppvekst

Presentasjon av årets kvalitetsmelding for oppvekstBakgrunnen for å legge fram en Kvalitet- og utviklingsmelding for barnehage og skole er todelt: For det første vedtok bystyret i Mandal den 17. juni 2009 plandokumentet Fra god til bedre. Denne planen definerte satsingsområder og målsettinger innenfor oppvekstsektoren i perioden 2009-2013. Et av tiltakene her var at det skulle utarbeides en årlig kvalitetsmelding til bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.12.2018

Appell fra Mandal Barne- og Ungdomsråd ved repr. Aslak Seland

Appell fra Mandal Barne- og Ungdomsråd ved repr. Aslak SelandFør selve den politiske behandlingen, holder Mandal Barne- og Ungdomsråd et innlegg. Denne gangen holdt Aslak Seland en appell relatert til psykisk helse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.12.2018

PS 115/18: Plassering av krigsseilermonument

PS 115/18: Plassering av krigsseilermonumentDet har vært arrangert krigsseilertreff i Mandal fra 1990 til 2017, samtidig med Skalldyrfestivalen. Dette har ført til at det har vokst fram et ønske om at krigsseilerne fra Agder skal få et minnesmerke i Mandal. Det planlegges å avduke av monumentet som en del av et arrangement på frigjøringsdagen 8. mai 2019.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.12.2018

PS 111/18: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2019-2022

PS 111/18: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2019-2022Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen; idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsning på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Når det gjelder spillemidler […]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.12.2018

PS 112/18: Økonomirapport pr. 31.10.18

PS 112/18: Økonomirapport pr. 31.10.18Økonomirapporteringen pr 31. oktober er hjemlet i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.12.2018

Informasjon til bystyret om mulig havnesamarbeid

Informasjon til bystyret om mulig havnesamarbeidPresentasjon av rapporter om samarbeid mellom Kristiansand Havn KF og Mandal Havn KF. Konsulentselskapet Norconsult v/Martin Schreck og PwC v/Morten Frustøl, Audun Finnestad og Knut Henrik Larsen legger fram sine funn og anbefalinger og svarer på spørsmål.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.12.2018

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo