Bystyret 15. november 2018

Informasjon om prosjekt Nye Lindesnes

Informasjon om prosjekt Nye LindesnesBystyremøtet starter med informasjon ved prosjektleder Kyrre Jordbakke om fremdriften rundt den nye storkommunen som blant annet har innebart en avstemningen om kommunevåpen, som nå Marnardal kommune har stemt ned.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.11.2018

Interpellasjon fra rep. Morten Ekeland, SV om «Tillitsvalgtes plass i den nye kommunen»

Interpellasjon fra rep. Morten Ekeland, SV om «Tillitsvalgtes plass i den nye kommunen»Interpellasjonen viser til at Mandal-, Lindesnes- og Marnardal SV har et godt og konstruktivt samarbeid med fagbevegelsen og de tillitsvalgte i våre kommuner. Det er gjennom den gode dialogen med dem at det i denne interpellasjonen uttrykkes sterk bekymring for de tillitsvalgtes plass i den nye kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.11.2018

Informasjon fra Mandal Barne- og Ungdomsråd ved nestleder Emily Strand Hjortland

Informasjon fra Mandal Barne- og Ungdomsråd ved nestleder Emily Strand HjortlandSiden forrige møte har barne- og ungdomsrådet delt ut aktivitetsmidler. 33.500 kroner til Mandals Turnforening og 16.500 kroner til elevrådet på Vassmyra skole.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.11.2018

PS 101/18: Furulunden – Omgjøring til statlig sikret friluftsområde

PS 101/18: Furulunden – Omgjøring til statlig sikret friluftsområdeI driftsstyrets møte 1. september 2015 ble administrasjonen bedt om å legge frem en sak til det nye bystyret i løpet av våren 2016, hvor det gis en ny vurdering av behovet for styrking av vernet av Furulunden i fremtiden.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.11.2018

Plassering av krigsseilermonument

Plassering av krigsseilermonumentTil tross for at denne saken ikke stod på sakskartet for dagens møte, ble det foreslått å sette denne på sakskartet for å kunne gi gruppen forutsigbarhet i det videre arbeidet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.11.2018

PS 102/18: Skriverhaven

PS 102/18: SkriverhavenSaken fremmes med bakgrunn i vedtatte budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.11.2018

PS 103/18: Forvaltningsrevisjonsrapport – Styring av investeringsprosjekter

PS 103/18: Forvaltningsrevisjonsrapport – Styring av investeringsprosjekterSaken har vært behandlet i bystyret både i 2016 og i 2017. Kontrollutvalget har nå behandlet saken 16.10.18 og anser det ikke nødvendig med ytterligere oppfølging. Kontrollutvalget anmoder om at dette fremlegges for bystyret til informasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.11.2018

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo