Bystyret 20. september 2018

Informasjon rundt nye Lindesnes

Informasjon rundt nye LindesnesProsjektleder Kyrre Jordbakke orienterer i starten av bystyremøtet om status og framdrift i arbeidet med nye Lindesnes.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

Informasjon om Senter for Innovasjon i Mandal (SIM) ved Jan Willy Føreland

Informasjon om Senter for Innovasjon i Mandal (SIM) ved Jan Willy FørelandKompetansefondet har et ønske om å utvikle samarbeidsprosjekter med eksisterende aktører i hele fylket, herunder spesielt i vestfylket og med UiA, om nye innovasjonssentre, eksempelvis akvakultur i Lister og  entreprenørskap/industri i Lindesnesregionen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

Informasjon fra Mandal Barne- og Ungdomsråd ved nyvalgt nestleder Emily Strand Hjortland

Informasjon fra Mandal Barne- og Ungdomsråd ved nyvalgt nestleder Emily Strand Hjortland12. til 13. september var rådet på sin første tur. Hjortland oppsummerer turen og hvilke forventninger de hadde til det kommende året.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 70/18: Behandling av innbyggerinitiativ for bevaring av «Bådhuset»

PS 70/18: Behandling av innbyggerinitiativ for bevaring av «Bådhuset»Med bakgrunn i innbyggerinitiativ som har kommet til kommunen legges denne saken frem for bystyret for behandling. Via løsningen «minsak.no» har kommunen fått spørsmål om å ta opp muligheten for å bevare Bådhuset på Nedre Malmø. Bygget er også kjent som Arne Damman-bygget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 73/18: Foreløpig status økonomiplan 2019-2022

PS 73/18: Foreløpig status økonomiplan 2019-2022Under bystyremøtet i juni 2017 behandlet bystyret en sak om Mandal kommunes økonomiske situasjon. Saken ble fremmet som statusrapport og forventningsavklaring i forkant av budsjettbehandlingen for 2018. Erfaringene med en slik politisk sak var gode. Vi ønsker derfor også i år å fremme en tilsvarende sak før budsjettforslaget presenteres.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 74/18: Mandal handel og serviceforening – Søknad om økonomisk støtte

PS 74/18: Mandal handel og serviceforening – Søknad om økonomisk støtteMandal Handel og Service Forening (MHSF) søker den 21. mai 2018 om økonomisk støtte på kr 400.000 pr år. MHSF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon på tvers av bransjer innenfor handel og privat serviceytelse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 76/18: Plassering av krigsseilermonument

PS 76/18: Plassering av krigsseilermonumentDet har vært arrangert krigsseilertreff i Mandal fra 1990 til 2017, samtidig med Skalldyrfestivalen. Dette har ført til at det har vokst fram et ønske om at krigsseilerne fra Agder skal få et minnesmerke i Mandal. Det planlegges å avduke av monumentet som en del av et arrangement på frigjøringsdagen 8. mai 2019.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 78/18: Høring: Klima- og energiplan for Lindesnesregionen

PS 78/18: Høring: Klima- og energiplan for LindesnesregionenLindesnesrådet vedtok i møte 02.12.16 å starte arbeidet med en klima- og energiplan for hele regionen, og det ble avsatt kr. 200.000 til arbeidet. Arbeidet har vært gjennomført av en prosjektgruppe med en deltaker fra hver kommune. Rådmannsutvalget har vært styringsgruppe.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 80/18: Øke innlånet av startlån

PS 80/18: Øke innlånet av startlånBoliglånsforskriftene legger til grunn at alle som skal kjøpe bolig, må ha minimum 15 % egenkapital. Forskrift om startlån fra Husbanken gir kommunen anledning til å innvilge boliglån med midler fra Husbanken, uten å stille krav om 15 % egenkapital.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 81/18: Fullmakt til å inngå annleggsbidragavtale med utbyggerne i Strømsvika

PS 81/18: Fullmakt til å inngå annleggsbidragavtale med utbyggerne i StrømsvikaMandal Havn Strømsvika AS, Mandal Havn KF, Maren AS og Tømmerkaia AS skal opparbeide rekkefølgekravene i reguleringsplan for Strømsvika-Brennevinsmyra næringsområde, vedtatt av bystyret 17. desember 2015. En del av disse tiltakene er veg, vann, kloakk, g/s veg og gatelys. Disse tiltakene skal etter ferdigstillelse eies og driftes av Mandal kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 79/18: Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

PS 79/18: Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområderI oktober 2015 kom det en invitasjon fra Vest-Agder fylkeskommune om å delta i prosjektet «Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder». Formålet er å styrke dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag knyttet til friluftslivsinteresser i kommunene. Resultatet er først og fremst et verktøy for arealplanlegging og utviklingsarbeid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 83/18: Politisk saksbehandling nye Lindesnes

PS 83/18: Politisk saksbehandling nye LindesnesArbeidsutvalget i nye Lindesnes har etterspurt en sak om delegasjon til fellesnemnda og om fellesnemndas rolle i forhold til rådmennene i saker som må behandles i det enkelte kommunestyre.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 84/18: Avklaring om det skal settes i gang planarbeid for detaljregulering for 52/138 Ulvegjelstoppen 12

PS 84/18: Avklaring om det skal settes i gang planarbeid for detaljregulering for 52/138 Ulvegjelstoppen 12Konsulentfirmaet NinNin Plan og Design ønsker på vegne av grunneier Øystein og Vivien Dahl å starte et planarbeid for eiendommen 52/138, Ulvegjelstoppen 12 (tidligere Fjellveien 12). Formålet er å fortette eiendommen med 1 boenhet på en egen tomt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 85/18: 2. gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Drareima 53/3, Heslandsveien, Planid 201610 – Innstilling

PS 85/18: 2. gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Drareima 53/3, Heslandsveien, Planid 201610 – InnstillingPlanområdet omfattes av to teiger fra gnr 53, bnr 3 og 8 på hver sin side av fylkesvei 214 Gjervoldstadveien. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging, 2-, 4- og 6-mannsboliger med tilhørende anlegg. Totalt er det 14 boliger i forslaget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

PS 71/18: Skjenketider i Buen kulturhus

PS 71/18: Skjenketider i Buen kulturhusMandal Hotel AS skal fra 2.mai 2019 ha enerett på servering og skjenking i Buen kulturhus, og har i den anledning søkt kommunen om serverings- og skjenkebevilling fra samme dato. Buen servering AS har hatt denne retten siden kulturhuset åpnet i 2012.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.09.2018

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo