Bystyret 14. juni 2018

Informasjon fra Maren ved Hans Christian Hillesund

Informasjon fra Maren ved Hans Christian HillesundDen 25. april ble det avholdt generalforsamling i Maren. På starten av det siste bystyremøtet før sommeren er daglig leder i Maren AS, Hans Christian Hillesund på plass for å holde en presentasjon om kildesortering hytter og nedgravde avfallsløsninger i vernestrøk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

Informasjon ved Tor Henning Ramfjord om GOT

Informasjon ved Tor Henning Ramfjord om GOTGlobal Ocean Technology ble startet i desember 2017 av Ramfjord sammen med Endre Tarald Glastad og Leif Hübert. Denne informasjonsdelen kommer på starten av møtet i forbindelse med saken om støtte til etablering av rigghavn og opparbeidelse av nytt næringsareal.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

RS 26/18: Rutiner for varsling og retningslinjer for ytringsfrihet

RS 26/18: Rutiner for varsling og retningslinjer for ytringsfrihetMandal kommune har vedtatt nye rutiner for varsling og retningslinjer for ytringsfrihet. Målet for Mandal kommunes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den ansatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Kommunen har som arbeidsgiver ansvar for å fremme åpenhet og god intern kommunikasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

RS 27/18: Orientering – Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

RS 27/18: Orientering – Kartlegging og verdisetting av friluftsområderDet er et nasjonalt mål at de fleste kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdisetting av sine friluftslivsområder innen 2018. Pr 01.01.2018 har 150 kommuner ferdigstilt arbeidet og 150 kommuner er i gang med arbeidet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Forurenset masse»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Forurenset masse»Interpellanten ber på vegne av sitt parti om informasjon vedrørende en forurensningssak meldt til kommunen (og fylkesmannen). Det gjelder deponering av forurenset masse på privat grunn med mulig avrenning til Dybovannet i Mandal – et vernet vassdrag og drikkevannskilde til flere innbyggere.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

Interpellasjon ved repr. Sigurd Bjørn Kastrud, V om «Furulunden»

Interpellasjon ved repr. Sigurd Bjørn Kastrud, V om «Furulunden»Interpellanten lurer på om det er riktig at Furulunden atter en gang skal nedprioriteres og dermed miste sin mulighet for å få behandlet sin søknad om «Statlig sikret friluftsområdet» innen fristen som går ut 16. januar 2019.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

PS 58/18: Støtte til etablering av rigghavn og opparbeidelse av nytt næringsareal

PS 58/18: Støtte til etablering av rigghavn og opparbeidelse av nytt næringsarealGlobal Ocean Technology (GOT), som Tor Henning Ramfjord, Leif Hübert og Endre Glastad står bak har kjøpt opp store deler av Båtservice-konsernet. Dette gjelder bl.a. Båtservice sitt anlegg på Gismerøya og Båtservice Contracting.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

PS 59/18: Sak fra Fellesnemda – Framtidens helse- og omsorgstjenester i nye Lindesnes – Behov for nybygg

PS 59/18: Sak fra Fellesnemda – Framtidens helse- og omsorgstjenester i nye Lindesnes – Behov for nybyggDa fellesnemda for nye Lindesnes behandlet denne saken 9. mai 2018 lød saksfremstillingen slik. De ble i et møte i september 2017 orientert om at det var behov for å gjennomføre en samlet behovsanalyse for nye Lindesnes, på området helse og omsorg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

PS 60/18: Ny 11-er kunstgressbane med miljøvennlig innfyll

PS 60/18: Ny 11-er kunstgressbane med miljøvennlig innfyllI forbindelse med behandlingen av budsjettet og økonomiplanen i desember, ble det vedtatt at rådmannen skulle se på det å bytte ut kunstgress med gummigranulat på ballbinger til kunstgress uten fyllmasse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

PS 63/18: Avtale om Lindesneslosen i Lindesnes, Mandal og Marnardal

PS 63/18: Avtale om Lindesneslosen i Lindesnes, Mandal og MarnardalKommunene i Lindesnesregionen i samarbeid med NAV-stat og Vest-Agder Fylkeskommune, startet i 2014 et prosjekt kalt Lindesneslosen. Målsettingen med prosjektet var å prøve ut spesielle metoder for oppfølging av ungdom som hadde falt ut eller stod i fare for å falle ut av jobb eller opplæring.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

PS 64/18: Rapport forvaltningsrevisjon – Realistisk budsjettering av Mandal sykehjem

PS 64/18: Rapport forvaltningsrevisjon – Realistisk budsjettering av Mandal sykehjemKommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Mandal gjennomført forvaltningsrevisjon av budsjettering i enhet for institusjons- og forebyggende tjenester.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.06.2018

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo