Bystyret 24. mai 2018

Nytt fra prosjekt nye Lindesnes

Nytt fra prosjekt nye LindesnesEn stund har gått og prosjektet nye Lindesnes nærmer seg med stormskritt. Prosjektleder Kyrre Jordbakke orienterer om den siste utviklingen i prosessen rundt kommunesammenslåingen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

Informasjon ved Mandal barne og ungdomsrådsmedlem Håkon Hunt

Informasjon ved Mandal barne og ungdomsrådsmedlem Håkon HuntDe ønsker å takke for samarbeidet rundt betongparken Speilen, som har blitt mye brukt. Det har kommet bekymringsmelding om eldre ungdommer som bruker betongparken som røykehjørne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland (SV) om Barnetrygd

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland (SV) om BarnetrygdInterpellanten viser til at det er 6.700 barn som vokser opp i fattigdom her på Sørlandet. I følge tall fra Bufdir bor ca 320 av disse barna i Mandal.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

PS 44/18: Organisering av parkeringsvirksomheten i Mandal kommune

PS 44/18: Organisering av parkeringsvirksomheten i Mandal kommuneDen 11. mai 2017 vedtok bystyret at ordføreren skulle ta med seg to saker til generalforsamling i Mandal parkering. En av sakene gikk på hvordan selskapet kan bli mer effektivt, mens den andre saken gikk på om AS er riktig organisering for selskapet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

PS 45/18: Forslag til ny ordning for el-bil parkering

PS 45/18: Forslag til ny ordning for el-bil parkeringParkeringsselskapet har fremmet et forslag til bystyret om ny ordning for elbilparkering. Vedtaket fra april 2017 om at det skulle være avgiftsfritak for elbiler de to første timene på alle parkeringsplassene i Mandal og deretter betaling, har vist seg vanskelig å gjennomføre.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

PS 46/18: Mandal Parkering AS – Saker som skal på generalforsamling

PS 46/18: Mandal Parkering AS – Saker som skal på generalforsamlingMandal Parkering AS skal ha generalforsamling 4. juni 2018. Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap med datterselskap Parkering Sør AS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

PS 48/18: Revisjon av SFO-vedteker

PS 48/18: Revisjon av SFO-vedtekerDet er flere årsaker til at administrativ skoleeier i 2017 tok initiativ til å revidere og oppdatere gjeldende SFO-vedtekter. Blant annet viste Kostra-analyser at kommunens SFO-er samlet sett hadde netto driftsutgifter som tilsa muligheter for å drive mer effektivt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

PS 49/18: Fredningsområde for hummer

PS 49/18: Fredningsområde for hummerI forbindelse med bystyrets møte i februar, fremmet MDG en interpellasjon om å sette av et verneområde for hummer i Mandal kommune. Arbeiderpartiet og MDG har fremmet to forslag til vedtak der det ene går ut på å etablere kontakt med Fiskeridirektoratet for å sette i gang prosessen med å etablere et slikt verneområde.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

Presentasjon vedrørende Regionplan Agder 2030

Presentasjon vedrørende Regionplan Agder 2030Den 24. og 25. april fastsatte fylkestingene i nåværende Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune planprogrammet for Regionplan Agder 2030.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

Presentasjon av veikart for bedre levekår i Agder

Presentasjon av veikart for bedre levekår i AgderVeikart for bedre levekår i Agder har sitt utspring fra et vedtak fra Sørlandstinget i mars 2017 som anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere et helhetlig og langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

Klimaveikart Agder

Klimaveikart AgderKlimaendringene er en av vår tids største globale utfordringer, og det er et stort behov for å redusere klimagassutslippene – også i Agder. Regionen er forpliktet gjennom internasjonale avtaler (Parisavtalen), nasjonale lover (Klimaloven) og regionale planer (Regionplan Agder 2020) til å gjennomføre utslippskutt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

PS 50/18: Finansiering av ny trafo for arrangementer i Bryggegata

PS 50/18: Finansiering av ny trafo for arrangementer i BryggegataI en e-post fra iMandal/Skalldyrfestivalen datert den 23. april der det etterspørres en mulighet for å kunne sette opp en trafokiosk på 400V med 600A i området rundt Bryggegata.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

PS 51/18: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2017

PS 51/18: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2017Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 med hjemmel i Kommuneloven § 48 fastsetter de formelle krav til behandling av kommuneregnskapet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.05.2018

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo