Bystyret 22. februar 2018

Oppdatering Nye Lindesnes

Oppdatering Nye LindesnesOrdfører Alf Erik Andersen starter møtet med å gi oppdatert informasjon om prosessen rundt Nye Lindesnes, som blant annet hadde møte i fellesnemda 9. februar.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.02.2018

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «Hummerreservater»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «Hummerreservater»Interpellanten viser til at partiet i september 2016 fikk inn som tillegg til kommuneplanen for 2016-2019 et punkt under Miljø og Klima om at kommunen tar vare på akvakultur og marine verdier: det være seg gyteområder, oppvekstområder og marine naturtyper.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.02.2018

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV om «Skriverhaven skole»

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV om «Skriverhaven skole»Interpellanten viser til at det under budsjettbehandlingen i desember ble vedlagt en del verbalforslag som ble oversendt administrasjonen og rådmannen, der et av disse inneholdt en bestilling om avdeling Skriverhaven, Furulunden skole.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.02.2018

RS 6/18: Uttalelse om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA

RS 6/18: Uttalelse om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESADen 16. mars 2018 skal Stortinget behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.02.2018

PS 14/18: Trafikksikkerhetsplan 2017-22 – Forslag til prioriterte fysiske tiltak 2018-22

PS 14/18: Trafikksikkerhetsplan 2017-22 – Forslag til prioriterte fysiske tiltak 2018-22Mandal kommune vedtok Trafikksikkerhetsplan 2017-22 16. mars 2017. I vedtaket heter det at rådmannen bes om å prioritere og foreslå fysiske tiltak i årlige budsjetter og økonomiplaner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.02.2018

PS 15/18: 2. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Solgløtt, Frøysland, PlanID 201318

PS 15/18: 2. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Solgløtt, Frøysland, PlanID 201318Det vises til tidligere behandlinger og vedtak i saken. Tema som er diskutert tidligere tas ikke opp på nytt i dette saksfremlegget bortsett fra tema som har blitt aktualisert med merknader fra offentlig ettersyn eller hvor det har kommet nye opplysninger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.02.2018

PS 16/18: Høring – Regionplan Agder 2030

PS 16/18: Høring – Regionplan Agder 2030Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune varslet 21.12.17 om oppstart av planarbeid, og høring av forslag til planprogram, for Regionplan Agder 2030.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.02.2018

PS 17/18: Prioritering av arbeidsoppgaver frem mot kommunesammenslåing

Mandal blir fra 1.1.2020 en del av nye Lindesnes kommune, sammen med Marnardal og Lindesnes. Dette innebærer at dagens tre organisasjoner skal avvikles og en ny organisasjon bygges opp. Arbeidet er foreløpig organisert gjennom flere delprosjekt, der mye av arbeidet fortsatt er i en oppstartsfase.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.02.2018

PS 18/18: Overordnet beredskapsplan og plan for helsemessig og sosial beredskap

PS 18/18: Overordnet beredskapsplan og plan for helsemessig og sosial beredskapOverordnet beredskapsplan og Plan for helsemessig og sosial beredskap skal begge godkjennes av bystyret, det vil si i hver valgperiode.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.02.2018

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo