Bystyret 25. januar 2018

PS 4/18: Prioritering av søknader til Bufdirs nasjonale tilskuddsordning

PS 4/18: Prioritering av søknader til Bufdirs nasjonale tilskuddsordningFormålet med «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.01.2018

PS 5/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Frøysland skole

PS 5/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Frøysland skolePlanarbeidet med planleggingen av ny hall med tilhørende uteområder og skoleanlegget på Frøysland startet opprinnelig sommeren/høsten 2015. To alternativer til planforslag ble utarbeidet, behandlet og lagt ut på offentlig ettersyn.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.01.2018

PS 6/17: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

PS 6/17: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10I februar 2016 mottok Mandal kommune en melding om oppstart av planarbeid for del av Nye Vestnes. oppstartsmeldingen ble det opplyst om at det er ønskelig å gjøre endring i formålet, slik at det tillates blokkbebyggelse innenfor delområdet. Det ble videre angitt at utnyttelsen ikke skulle endres.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.01.2018

PS 7/18: Delegasjon etter lov om vern mot tobakkskader

PS 7/18: Delegasjon etter lov om vern mot tobakkskaderFra 1.januar 2018 skal kommunen føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater (f,eks.- e-sigaretter). Fra 1.januar 2018 er det forbudt å selge tobakksvarer uten at salgsstedet er registrert i Nasjonalt tobakkssalgsregister hos Helsedirektoratet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.01.2018

PS 8/18: Eierskapsmelding Agder Energi AS

PS 8/18: Eierskapsmelding Agder Energi ASDe 30 kommunene på Agder eier til sammen 54,475 av aksjene i Agder Energi AS, mens Statkraft SF eier resten.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.01.2018

PS 9/18: Valg av bystyregruppe – Støtte til lag og foreninger

PS 9/18: Valg av bystyregruppe – Støtte til lag og foreningerIfølge det vedtatte budsjett for 2018 / Økonomiplan 2018-2021, settes det av kr.200.000,- i 2018 og kr.500.000,- de tre påfølgende år, i støtte til lag og foreninger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.01.2018

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo