Bystyret 7. desember 2017

RS 53/17: Status for Nærpolitireformen i Agder politidistrikt

RS 53/17: Status for Nærpolitireformen i Agder politidistriktI forbindelse med gjennomføring av nærpolitireformen og etablering av ny struktur for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Agder politidistrikt, er det tidligere gjort kjent fra Politidirektoratet og Agder politidistrikt at det skal inngås et mer forpliktende samarbeid mellom politi og hver enkelt kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.12.2017

PS 109/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Mandal hotel

PS 109/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Mandal hotelSweco Norge AS varslet om oppstart av detaljregulering for Mandal hotel 2. juni 2017. Dette oppstartsvarselet ble supplert med et tilleggsvarsel datert 5. juli 2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.12.2017

PS 110/17: Kjøp av del av hotelltomta og sikkerhetsstillelse for parkering

PS 110/17: Kjøp av del av hotelltomta og sikkerhetsstillelse for parkeringUnder bystyrets møte i mai ble det vedtatt at bystyret godkjente forslag til opsjonsavtale mellom Mandal kommune og Gazza Eiendom AS om opsjon på kjøp av tomt for utvikling av hotell. Endelig forslag til plan for hotellet og kontrakt om kjøp av tomt skal legges fram for Mandal bystyre for godkjenning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.12.2017

PS 111/17: Regler for gågateområdet og Torvet i Mandal

PS 111/17: Regler for gågateområdet og Torvet i MandalSaken var fremmet til driftsstyrets møte i april, men ble trukket fra sakskartet. Gjeldende regler for drift av Mandal Torv ble vedtatt av bystyret 10.04.97, og det er nå behov for å se på nye regler for hele gågateområdet i sentrum.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.12.2017

PS 112/17: Bosetting av flyktninger 2018

PS 112/17: Bosetting av flyktninger 2018Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi) har i brev datert 6. november 2017 anmodet Mandal kommune om å bosette 20 flyktninger i 2018. Familiegjenforente kommer i tillegg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.12.2017

PS 113/17: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2018-2021

PS 113/17: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2018-2021Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen; idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.12.2017

PS 114/17: Økonomirapport per 31. oktober 2017

PS 114/17: Økonomirapport per 31. oktober 2017Økonomirapporteringen pr 31. oktober er hjemlet i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.12.2017

PS 115/17: Tildeling av enerett for behandling av slam

PS 115/17: Tildeling av enerett for behandling av slamMandal kommune mener tildeling av enerett, til Maren AS, på innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam vil gi best miljømessig effekt ut ifra en kost/nytte-analyse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.12.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo