Bystyret 9. november 2017

Resultat KS’ lokaldemokratiundersøkelse

Resultat KS’ lokaldemokratiundersøkelseNå er endelig resultatene helt klare fra KS sin lokaldemokratiundersøkelse som Mandal kommune har deltatt i. Anna Charlotte Larsen orienterer om resultatene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.11.2017

Rådmannen presenterer sitt forslag til budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021

Rådmannen presenterer sitt forslag til budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021Rådmannen og hennes stab presenterer deres forslag til neste års budsjett for Mandal kommune og forslag til økonomiplan for 2018 til 2021.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.11.2017

Informasjon fra Mandal Barne- og Ungdomsrådsrepresentant Endre Hægeland

Informasjon fra Mandal Barne- og Ungdomsrådsrepresentant Endre HægelandDenne gangen handler informasjonen om utdeling av midler til de som søkte om det. Det ble også nevnt at det kom inn søknader om et totalbeløp som er mer enn det dobbelte av hva de har til utdeling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.11.2017

RS 49/17: Utfyllende svar på interpellasjon fra MDG

RS 49/17: Utfyllende svar på interpellasjon fra MDGUnder bystyremøtet i september hadde representant Elisabeth Lindland fra MDG sendt en interpellasjon rundt trafikksikkerhet ved Holumsveien. På det møtet kom det bare frem et raskt svar fra kommunen og ordføreren i forbindelse med interpellasjonen. Den 10. oktober ble det gitt et mer utfyllende svar signert Guro Wendelbo hos teknisk forvaltning i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.11.2017

PS 101/17: Salg av menighetshuset for delfinanisering av nytt kirkesenter

PS 101/17: Salg av menighetshuset for delfinanisering av nytt kirkesenterSom et bakteppe for bystyrets beslutning og som en ren informasjon til bystyret har rådmannen valgt å beskrive litt mer i detalj det økonomiske bildet knyttet til etableringen av det nye «Kirkesenteret i Mandal».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.11.2017

PS 102/17: Finanisering av rekkefølgekrav Gismerøya

PS 102/17: Finanisering av rekkefølgekrav GismerøyaI reguleringsplanen for Gismerøya som ble vedtatt av bystyret i mai 2015 står det i rekkefølgebestemmelsene at det skal ferdigstilles en gang- og sykkelvei fra Saltverket og forbi krysset til o_V2 før en ferdigattest og brukstillatelse kan utstedes.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.11.2017

PS 104/17: Økonomirapportering per 31. august 2017

PS 104/17: Økonomirapportering per 31. august 2017Økonomirapporteringen pr 31. august er hjemlet i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 09.11.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo