Bystyret 12. oktober 2017

Politiet informerer om et politidistrikt i endring

Politiet informerer om et politidistrikt i endringNærmere informasjon om politiet og deres tjenestetilbud og status i Mandal ved nytilsatt politistasjonssjef Anne Margrethe Ruud, som også er driftsenhetsleder i driftsenhet Vest.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.10.2017

Informasjon om Nye Lindesnes

Informasjon om Nye LindesnesHans Stusvik orienterer kort om hvordan arbeidet rundt nye Lindesnes går.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.10.2017

Informasjon fra Mandal Barne- og Ungdomsrådsleder Sara Mathea Helmersen

Informasjon fra Mandal Barne- og Ungdomsrådsleder Sara Mathea HelmersenInformasjonen fra BU denne gangen er en oppfordring til oppmerksomhet og engasjement rundt årets TV-aksjon den 22. oktober.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.10.2017

RS 42/17: Forslag til ny normalpolitivedtekt

RS 42/17: Forslag til ny normalpolitivedtekt11. september sendte Politidirektoratet ut et brev med forslag til ny normalpolitivedtekt for kommunene. Siden vedtakelsen av tidligere normalvedtekt av 31. mai 1996 er det foretatt en rekke endringer i politiloven og øvrig lovgivning som har berørt innholdet i politivedtekter. Dette har ført til behov for å gjennomgå og revidere bestemmelsene med kommentarer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.10.2017

PS 83/17: Kvalitets- og utviklingsmelding Oppvekst 2017

PS 83/17: Kvalitets- og utviklingsmelding Oppvekst 2017Bakgrunnen for å legge fram en Kvalitet- og utviklingsmelding for barnehage og skole er todelt: For det første vedtok bystyret i Mandal den 17. juni 2009 plandokumentet Fra god til bedre. Denne planen definerte satsingsområder og målsettinger innenfor oppvekstsektoren i perioden 2009-2013. Et av tiltakene her var at det skulle utarbeides en årlig kvalitetsmelding til bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.10.2017

PS 84/17: Avtale om forlengelse av tomtefeste med båthuslagene

PS 84/17: Avtale om forlengelse av tomtefeste med båthuslageneDa bystyret i mai 2014 vedtok å ikke selge tomtene til båthusene i Smalsundområdet og at leien for båtplasser i båthus ble økt over fem år fra og med 2015 til den leien som betales for en 2,5 meter plass kategori A i kommunale anlegg, har Kvisla båthuslag protestert på leieøkningen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.10.2017

PS 85/17: Tiltak for å begrense spredning av gummigranulat fra kommunale baner og balløkker

PS 85/17: Tiltak for å begrense spredning av gummigranulat fra kommunale baner og balløkkerBystyret vedtok i februar 2017 at det innen sommeren 2017 skulle legges frem plan og forslag til tiltak for å begrense spredning av gummigranulat på eksisterende baner. Rådmannen la i juni frem en sak for bystyret med utgangspunkt i de to banene i idrettsparken som har vintervedlikehold.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.10.2017

PS 87/17: Ekstra bevilgning til vedlikehold av Andorsengården

PS 87/17: Ekstra bevilgning til vedlikehold av AndorsengårdenBygningskomplekset Andorsengården ble oppført i utmurt bindingsverk, og kledd med panel, av byggherre Mathias Knutzen i perioden 1801-1805. Komplekset består av et hovedbygg, et økonomibygg og et mellombygg som skaper et portrom, men som kun har gjennomgang mellom økonomibygg og mellombygg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.10.2017

PS 89/17: Etablering av frisklivssentral i Mandal

PS 89/17: Etablering av frisklivssentral i MandalMandal kommune har fått midler fra fylkesmannen til et forprosjekt for å se på behovet for organisering av helsetjenester i en frisklivssentral til risikogrupper. Forprosjektet ble gjennomført i perioden februar til juni 2017 og har munnet ut i en prosjektplan.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 12.10.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo