Bystyret 14. september 2017

KS Lokaldemokratiundersøkelse

KS LokaldemokratiundersøkelseInntil 100 kommuner ble tilbudt å delta i KS sin lokaldemokratiundersøkelse. I undersøkelsen stilles innbyggere og folkevalgte spørsmål om lokaldemokratiet i egen kommune. Resultatene kan danne grunnlag for videre arbeid med demokratiutvikling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.09.2017

Oppdatert informasjon om prosessen rundt Nye Lindesnes

Oppdatert informasjon om prosessen rundt Nye LindesnesFellesnemda om Nye Lindesnes har hatt flere samlinger og møter siden sist bystyret var samlet, senest 8. september. Hans Stusvik forteller hvordan prosessen rundt sammenslåingen den 1. januar 2020 går.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.09.2017

Presentasjon av kvalitetsmelding for barnehage og skole

Presentasjon av kvalitetsmelding for barnehage og skoleSjef for oppvekst i Mandal kommune, Erik Tronstad er blant de som presenterer kvalitetsmeldingen for barnehage og skole.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.09.2017

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Trafikksikkerhet ved Holumsveien»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Trafikksikkerhet ved Holumsveien»Interpellanten viser til at flere oppslag i Lindesnes avis har behandlet kommunens beslutning om ikke å videreføre vinterkjøringen langs Møllsletta til Holum skole for skolebarn i 5. til 7. klasse. Det har vært resit en rekke innvendinger mot det faktagrunnlaget denne beslutningen ble fattet på.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.09.2017

Informasjon ved Mandal barne- og ungdomsråd

Informasjon ved Mandal barne- og ungdomsrådEt nytt styre er på plass for et nytt skoleår til Mandal barne- og ungdomsråd. Nyvalgt nestleder Håkon Hunt starter med å fortelle hvordan deres tur gikk til Mandals vennskapsby i Finland, Korsholm.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.09.2017

RS 36/17: Tjenestetilbud til kommunene i ny struktur

RS 36/17: Tjenestetilbud til kommunene i ny strukturI forbindelse med etablering av ny struktur for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Agder politidistrikt skal det også inngås et mer forpliktende samarbeid mellom politi og hver enkelt kommune. Den endelige strukturen for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Agder politidistrikt er nå avgjort.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.09.2017

PS 78/17: Forslag til folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 – Høringsuttalelse

PS 78/17: Forslag til folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 – HøringsuttalelseFylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder har vedtatt å sende forslag til Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 på høring. Sammen med folkehelsestrategien sendes det ut et forslag til handlingsprogram for perioden 2018-21 som det ønskes innspill til.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.09.2017

PS 79/17: Søknad om støtte til Mandaljazz

PS 79/17: Søknad om støtte til MandaljazzFestivalen Mandaljazz søkte 28. februar 2017 Mandal kommune om tilskudd på kr 40 000 til årets festival, som er den fjerde i rekken. Mandal kommune har støttet festivalen økonomisk siden oppstarten i 2014 med kr. 10 000 (i hvert av årene 2014 og 2015), samt kr 30 000 i 2016.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.09.2017

PS 80/17: Landeveien infrastruktur – Grunnerverv

PS 80/17: Landeveien infrastruktur – GrunnervervEksisterende kjørevei til Lande har i dag en kjørebredde på ca. 4 meter. I de krappeste svingene er vegen noe bredere. Veien blir brukt av fastboende og hytter/fritidsboliger. Det er en blanding av gående, syklende og kjørende som benytter dagens kjørevei.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 14.09.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo