Bystyret 15. juni 2017

Informasjon om prosessen med kommunesammenslåing

Informasjon om prosessen med kommunesammenslåing8. juni vedtok Stortinget med én stemmes overvekt en kommunereform som innebærer blant annet at Nye Lindesnes blir en realitet og at Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner kan starte arbeidet om sammenslåing for alvor.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 62/17: Kulturminneplan Mandal kommune

PS 62/17: Kulturminneplan Mandal kommuneMandal bystyre vedtok 20. februar 2014 at det skulle utarbeides en kommunedelplan for kulturminner. Planprogrammet ble sendt på høring 26. februar 2014 og vedtak i bystyret ble fattet 6. november 2014.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

Innlegg ved Mandal Barne- og Ungdomsrådets nestleder Elias Singstad

Innlegg ved Mandal Barne- og Ungdomsrådets nestleder Elias SingstadMandal Barne- og ungdomsråd ønsker å takke for et flott år mot slutten av et skoleår, spesielt for at betongparken ble vedtatt. Men rådet er likevel skuffet over at kommunalministeren støttet forslaget om å ta bort taleretten og er bekymret for hvordan det vil gå for rådets deltakelse i bystyremøtene i Mandal.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 63/17: Mandal Havn KF – Årsberetning og årsregnskap 2016

PS 63/17: Mandal Havn KF – Årsberetning og årsregnskap 2016I henhold til vedtektene for Mandal Havn KF skal det legges frem årsberetning og årsregnskap i samsvar med lover og regler for kommunal regnskapsføring.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 64/17: Mottaksskolen – Sluttrapport

PS 64/17: Mottaksskolen – SluttrapportUnder bystyremøtet i november 2014 ble det vedtatt at det skulle søkes innarbeidet 8 millioner kroner til mottaksskolen i budsjett og økonomiplan 2015 og 2016.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 65/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Agder Fengsel, avdeling Mandal

PS 65/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Agder Fengsel, avdeling MandalMandal kommune meldte oppstart av planarbeid for fengselsområdet på Jåbekk den 05.03.15 for å tilrettelegge for mulig etablering av fengsel i Mandal. Planområdet var på ca. 200 dekar, hvor deler var regulert gjennom områderegulering for Jåbekk N3, og deler avsatt som LNF-område i kommuneplanen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

Medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Medarbeiderundersøkelse 10-faktorPersonalsjef Siren Vetnes Johannessen i Mandal kommune holder en orientering rundt medarbeiderundersøkelsen som Mandal gjennomførte i vår.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 66/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for gang- og sykkelvei Tredgeveien – Befaring

PS 66/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for gang- og sykkelvei Tredgeveien – BefaringMandal kommune meldte oppstart av planarbeid den 09.01.15 for gang- og sykkelvei fra krysset Skjernøyveien/Tregdeveien til Omlandsneset. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei mellom disse områdene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 68/17: Framtidig selskaps- og styringsstruktur for DDV-samarbeidet

PS 68/17: Framtidig selskaps- og styringsstruktur for DDV-samarbeidetDet Digitale Vestre Agder (DDV) ble etablert for ca. 15 år siden, og har siden starten utviklet seg til å omfatte stadig flere av eierkommunenes digitale løsninger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 70/17: Utgangspunkt for forhandlinger – Sjøsandsleiren

PS 70/17: Utgangspunkt for forhandlinger – SjøsandsleirenI forhandlingene med Sjøsanden Feriesenter AS om mulig videre drift av Sjøsandsleiren, deltar rådmann og politisk forhandlingsutvalg sammensatt av ordfører Alf Erik Andersen (FrP), planutvalgsleder Jon Gunnar Ask (H) og opposisjonsleder Even Tronstad Sagebakken (Ap).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 71/17: Tiltak for å begrense spredning av gummigranulat (SBR) i Idrettsparken

PS 71/17: Tiltak for å begrense spredning av gummigranulat (SBR) i IdrettsparkenBystyret vedtok i februar 2017 at det innen sommeren 2017 skulle legges frem plan og forslag til tiltak for å begrense spredning av gummigranulat på eksisterende baner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 73/17: Økonomirapportering per 30. april 2017

PS 73/17: Økonomirapportering per 30. april 2017Økonomirapporteringen per 30. april har bakgrunn i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

PS 74/17: Mandal kommunes økonomiske situasjon – Oppstart av budsjettprosess

PS 74/17: Mandal kommunes økonomiske situasjon – Oppstart av budsjettprosessDa bystyret behandlet økonomirapport for Mandal kommune pr 28.2.2017 tok de rapporten til etteretning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.06.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo