Bystyret 11. mai 2017

Informasjon fra prosjektleder Hans Stusvik angående nye Lindesnes

Informasjon fra prosjektleder Hans Stusvik angående nye LindesnesLindesnes kommune – Lokal identitet, effektiv drift og fremtidsansvar er grunnpillarene for arbeidene rundt kommunesammenslåingen. Prosjektleder Hans Stusvik presenterer hva prosjektgruppen har fått til i løpet av 2,5 år som de har jobbet så langt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2017

PS 50/17: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 50/17: Godkjenning av protokoll fra forrige møteHver bystyremøte starter med en godkjenning av protokollen fra forrige møte. Denne gangen var det noen innspill i forhold til saker som ble behandlet i bystyremøtet i april.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2017

RS 21/17 og RS 22/17: Sykkelbyen prosjektplan og årsrapport 2016

RS 21/17 og RS 22/17: Sykkelbyen prosjektplan og årsrapport 2016Sykkelbruken i Mandal kommune skal øke med 20 % innen 2020. Innbyggerne skal oppleve det attraktivt å sykle, flere daglige reiser skal tas med sykkel og alvorlige sykkelulykker skal ikke øke med økt sykling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2017

PS 52/17: Hotell på Malmø – Valg av utbygger og opsjonsavtale

PS 52/17: Hotell på Malmø – Valg av utbygger og opsjonsavtaleI planene for Nedre Malmø har det vært lagt til rette for å etablere hotell i direkte tilknytning til Buen kulturhus (på den såkalte hotelltomta). Kulturhuset er klargjort for en fysisk tilknytning til hotellet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2017

PS 53/17: Betongparken – Realisering av byggetrinn 1 og 2

PS 53/17: Betongparken – Realisering av byggetrinn 1 og 2I budsjettvedtaket for 2017 ble det bevilget kr 3.750.000,- til realisering av betongpark. Finansieringen skulle fordeles med kr 1.000.000,- i privat innsamlede midler, kr 1.000.000,- i kommunale midler, kr 1.000.000,- i spillemidler og momskompensasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2017

PS 56/17: Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

PS 56/17: Bosetting av enslige mindreårige flyktningerI brev datert 10.10.16 anmodet Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMD) Mandal kommune om å bosette 55 flyktninger i 2017, hvorav 10 av disse plassene skulle forbeholdes enslige mindreårige.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2017

PS 54/17: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2016

PS 54/17: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2016Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 med hjemmel i Kommuneloven § 48 fastsetter de formelle krav til behandling av kommuneregnskapet. Kontrollutvalget behandler årsregnskap og revisors beretning den 25. april.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2017

PS 57/17: Mandal Parkering AS – Saker som skal behandles på generalforsamlingen

PS 57/17: Mandal Parkering AS – Saker som skal behandles på generalforsamlingenMandal Parkering AS skal ha generalforsamling 22. mai. Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap med datterselskap Parkering Sør AS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2017

PS 59/17: Forbud mot gass-/heliumballonger

PS 59/17: Forbud mot gass-/heliumballongerI driftsstyrets møte 04.04.17 ble det framsatt ønske om en egen sak til bystyret om forbud mot gassballonger. Hensikten med et forbud er først og fremst å hindre forurensing og forsøpling som følger av ballonger som «forsvinner» i naturen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.05.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo