Bystyret 16. februar 2017

Innlegg ved Elias Lauren Singstad fra Mandal Barne- og Ungdomsråd

Innlegg ved Elias Lauren Singstad fra Mandal Barne- og UngdomsrådI 2013 vedtok bystyret å gi BU forslagsrett i bystyret. I ettertid kom det frem at loven ikke ga rom for at andre enn folkevalgte kunne få forslagsrett i bystyret, derfor ble vedtaket aldri iverksatt. Under Barne- og ungdomsrådets tur på Stortinget foreslo de en lovendring for å kunne få til en forslagsrett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.02.2017

Forsøk med stemmerett for 16-åringer

Forsøk med stemmerett for 16-åringerFra medvirkning til makt. Presentasjon av hvordan organiseringen og gjennomføringen av forsøket med stemmerett for 16-åringer gikk under valget i 2016 ved Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.02.2017

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Kunstgressbaner»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Kunstgressbaner»Interpellanten viser til at Mandal etter hvert har fått svært mange kunstgressbaner. Som innfyll i «gresset» på disse banene brukes det i stor grad gummigranulater av oppmalte bildekk. Disse såkalte SBR-granulatene inneholder miljøgifter som PCB, PSAH, ftalater og alkylfenoler. Dette er stoffer som vi ellers i samfunnet prøver å begrense spredningen av.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.02.2017

PS 12/17: Klage på vedtak om ekspropriasjon av eiendommer i Strømsvika

PS 12/17: Klage på vedtak om ekspropriasjon av eiendommer i StrømsvikaUnder bystyrets behandling i desember 2016 ble det vedtatt å ekspropriere to tomter og til sammen godt over 3000 kvadratmeter fra eiendommene til Jan Tore Skilnad og Anne Britt Skilnand i forbindelse med arbeidene i Strømsvika.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.02.2017

PS 13/17: Prinsippvedtak – Vintervedlikehold/brøyting

PS 13/17: Prinsippvedtak – Vintervedlikehold/brøytingI 2013 gjennomgikk BDO innkjøpsrutiner i Mandal kommune og rapporten pekte på manglende oppfølging av Lov om Offentlig Anskaffelser (LOA) og innkjøp i tråd med gjeldende lovverk. Private entreprenørers brøyting av kommunale veier var et av de områdene hvor LOA ikke var fulgt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.02.2017

PS 14/17: Bruk av gummigranulat i ny 9’er bane i Idrettsparken

PS 14/17: Bruk av gummigranulat i ny 9’er bane i IdrettsparkenMandal kommune har mottatt søknad fra Mandalskameratene om tillatelse til å bruke grummigranulat i ny 9’er kunstgressbane i Idrettsparken. I et vedtak under budsjettbehandlingen fra bystyret kommer det frem at bruk av gummigranulat som er i bruk i dag skal raskest mulig opphøre.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.02.2017

PS 17/17: Omdisponering fra tennis til fotball i Idrettsparken

PS 17/17: Omdisponering fra tennis til fotball i IdrettsparkenMandal kommune har mottatt søknad fra Mandalskameratene om tillatelse til å anlegge 9’er kunstgressbane der det i dag er 4 tennisbaner. Dette er i henhold til Hovedplan for Idrettsparken i Mandal, vedtatt desember 2007.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.02.2017

PS 15/17: Sekundærbosetting av flyktninger

PS 15/17: Sekundærbosetting av flyktningerNår en flyktning får oppholdstillatelse i Norge, blir han eller hun bosatt i en kommune. Kommunen som bosetter flyktningen har da forpliktet seg til å kvalifisere og integrere flyktningen i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.02.2017

PS 16/17: Innkjøpsreglement

PS 16/17: InnkjøpsreglementLov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller mange formalkrav til anskaffelser i kommunene. Siden stillingen som innkjøpssjef ble opprettet i Mandal kommune i 2014, er det arbeidet med et innkjøpsreglement som skal være styrende og veiledende (oppslagsverk) i forbindelse med innkjøp.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.02.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo