Bystyret 26. januar 2017

Situasjonsrapport for helse og omsorg i Mandal kommune

Situasjonsrapport for helse og omsorg i Mandal kommuneRune Holbæk fra konsulentselskapet Agenda Kaupang starter bystyretmøtet med å presentere en situasjonsrapport for helse og omsorg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.01.2017

RS 5/17: Informasjon om status i prosess om etablering av ny revisjonsenhet

RS 5/17: Informasjon om status i prosess om etablering av ny revisjonsenhetAlle kommunestyrer i selskapets deltakerkommuner har sluttet seg til representantskapets innstilling om å etablere en ny revisjonsenhet organisert som samvirke, sammen med Rogaland Revisjon IKS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.01.2017

RS 3/17: Rapport oppfølging av bystyrevedtak 2. halvår 2016

RS 3/17: Rapport oppfølging av bystyrevedtak 2. halvår 2016To ganger i året blir det levert en oversikt til bystyret over vedtak de har gjort siste halvår. Dette er en anledning for alle bystyrerepresentantene til å gjøre opp status i forhold til hvordan ting ligger an med vedtak de har gjort.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.01.2017

Informasjon ved Mandal Barne- og ungdomsråd ved Sara Mathea Helmersen

Informasjon ved Mandal Barne- og ungdomsråd ved Sara Mathea Helmersen31. januar til 1. februar skal BU sammen med ordfører og koordinator reise til Stortinget for å møte ledere av ulike komiteer og barneombudet. Hun tror turen blir gøy, men travel. På samme tid vil det være en gylden anledning til å representere kommunen og sette Mandal på kartet. Hun forteller mer om hva de har planlagt å ta opp på selve turen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.01.2017

PS 4/17: Prioritering av søknader til tilskuddsordning mot barnefattigdom

PS 4/17: Prioritering av søknader til tilskuddsordning mot barnefattigdomFormålet med «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.01.2017

PS 5/17: Kjøp av eiendom – Livegen 49 – Gnr 51 Bnr 67

PS 5/17: Kjøp av eiendom – Livegen 49 – Gnr 51 Bnr 67I 2015 bevilget bystyret midler til å gjennomføre et forprosjekt for å planlegge bygging av en ny hall ved Frøysland skole. Forprosjektet ble gjennomført og dannet grunnlaget for at vi i 2016 gikk videre med å utarbeide en reguleringsplan for området som ivaretok at boligeiendommen Fjellveien 20 (som kommunen kjøpte i 2007) ble omregulert til offentlig areal.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.01.2017

PS 6/17: Valget 2017 – Fullmakt, stemmestyrer, forhåndsstemming m.m

PS 6/17: Valget 2017 – Fullmakt, stemmestyrer, forhåndsstemming m.mI Mandal har bystyret vedtatt at driftsstyret er valgt valgstyre, og det er tradisjon for at kommunestyret/valgstyret gir rådmannen fullmakt til å oppnevne stemmestyrer og valgfunksjonærer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.01.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo