Bystyret 8. desember 2016

Informasjon fra Mandal Barne- og ungdomsråd Sara Mathea Helmersen

Informasjon fra Mandal Barne- og ungdomsråd Sara Mathea HelmersenHun forteller denne gangen om at de har tatt for seg undersøkelsen UngData som har blitt gjort blant unge. Denne viser skremmende tall med tanke på ensomhet og selvskading.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 08.12.2016

Mulighetsstudie Sjøsandsleiren

Mulighetsstudie SjøsandsleirenSom følge av at bystyret i oktober 2015 vedtok å sette av midler til en mulighetsstudie for Sjøsandsleiren vil det nest siste bystyremøtet i 2016 starte med en presentasjon av hvordan denne mulighetsstudien ser ut per dags dato. Denne var oppe som referatsak i november, og blir nå gjennomgått grundigere under dette møtet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 08.12.2016

PS 151/16: Ekspropriasjon av eiendommer i Strømsvika

PS 151/16: Ekspropriasjon av eiendommer i StrømsvikaMandal bystyre vedtok i møtet i desember reguleringsplan for Strømsvika-Brennevinsmyra Næringsområde. Hensikten med planen er å tilrettelegge for næringsområder og havneområde. Saken ble utsatt etter forrige møte for å ta en ny runde med grunneier.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 08.12.2016

PS 152/16: Anmodning om bosetting av flyktninger for 2017

PS 152/16: Anmodning om bosetting av flyktninger for 2017Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi) har i brev datert 10.10.2016 anmodet Mandal kommune om å bosette 55 flyktninger i 2017. Det bes om at 10 plasser er forbeholdt enslige mindreårig, hvorav barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) kan disponere 5 plasser til enslige mindreårige under 15 år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 08.12.2016

PS 153/16: Delfinansiering med bompenger på veistrekningen E18/E39 Vige – Lyngdal

PS 153/16: Delfinansiering med bompenger på veistrekningen E18/E39 Vige – LyngdalDet foreslås konkret bompengeopplegg for strekningen fra Breimyr til Lyngdal vest, mens Ytre ring vedtas med prinsipiell tilslutning til bompengefinansiering.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 08.12.2016

PS 154/16: Økonomirapportering per 31. oktober 2016

PS 154/16: Økonomirapportering per 31. oktober 2016Økonomirapporteringen pr 31. oktober er hjemlet i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 08.12.2016

PS 155/16: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv

PS 155/16: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftslivStatens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen; idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 08.12.2016

PS 156/16: Eierskapsmelding – Mandal kommunes eierskap i selskap og deltakelse i samarbeidsorganer og lignende

PS 156/16: Eierskapsmelding – Mandal kommunes eierskap i selskap og deltakelse i samarbeidsorganer og lignendeHensikten med eierskapsmeldingen er å gi en kortfattet, samlet oversikt over de selskaper eller samarbeidsavtaler kommunen er del-/eier av eller deltaker i, samt gi en generell informasjon om de forskjelle selskaps- og samarbeidsformer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 08.12.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo