Bystyret 10. november 2016

Rådmannen presenterer forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Rådmannen presenterer forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020På neste bystyremøte skal politikerne i Mandal vedta et nytt budsjett og en ny økonomiplan for de neste tre årene. I forbindelse med dette, kommer rådmannen og hennes stab til å presentere sitt forslag til det bystyret skal vedta neste møte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

Informasjon ved Mandal Barne- og ungdomsrådets leder Sara Mathea Helmersen

Informasjon ved Mandal Barne- og ungdomsrådets leder Sara Mathea HelmersenBarne- og ungdomsrådet er spente på forslaget til budsjettet fra rådmannen. Budsjettet viser hvor mye det satses på barn og unge.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

RS 42/16: Mulighetsstudie Sjøsandleiren

RS 42/16: Mulighetsstudie SjøsandleirenMandal kommune har igangsatt mulighetsstudie for Sjøsandleiren. Asplan Viak ble hyret inn i midten av mai 2016 og har i perioden frem til midten av oktober 2016 utarbeidet mulighetsstudien. Gjennomføringen har vært delt i fem faser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

PS 141/16: Ekspropriasjon av eiendommer i Strømsvika

PS 141/16: Ekspropriasjon av eiendommer i StrømsvikaMandal bystyre vedtok i det siste møtet i 2015 reguleringsplan for Strømsvika – Brennevinsmyra Næringsområde. Hensikten med planen er å tilrettelegge for næringsområder og havneområde.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

PS 142/16: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Myrteigen barnehage

PS 142/16: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Myrteigen barnehagePå vegne av Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS meldte Plan1 AS Gardermoen i september 2015 oppstart av planarbeid for detaljregulering for Myrteigen barnehage. Planområdet er hovedsakelig regulering til bolig med tilhørende anlegg, friområde/lekeplass og vegformål gjennom gjeldende reguleringsplaner. Deler av planområdet er i dag uregulert.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

PS 145/16: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019

PS 145/16: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019Det skal utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst en gang i valgperioden. Planen skal vedtas av bystyret. Hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedringer i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

PS 143/16: Hotell på Malmø – Status og videre strategi

PS 143/16: Hotell på Malmø – Status og videre strategiBystyret vedtok på møtet i juni 2015 at en ikke skulle forlenge avtalen med Malmø Utvikling AS som ga dem rett til å bygge hotell på Nedre Malmø. Ordføreren og Halse Eiendom AS fikk i fellesskap ansvaret for å arbeide videre for å få etablert hotellet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

PS 144/16: Human-Etisk Forbunds leievilkår i Buen

PS 144/16: Human-Etisk Forbunds leievilkår i BuenHuman-Etisk Forbund (HEF), avdeling Mandal, har ved flere anledninger søkt Mandal kommune om støtte til utgiftsdekning i forbindelse med humanistisk konfirmasjonsseremoni. Det er spesielt søkt om å få dekket utgifter tilknyttet leie av Buen kulturhus.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

PS 146/16: Mandal Museum for våre store billedkunstnere, nedsettelse av permanent, bredt sammensatt komité

PS 146/16: Mandal Museum for våre store billedkunstnere, nedsettelse av permanent, bredt sammensatt komitéMandal kalles for «Den lille byen med de store kunstnerne» og i forbindelse med fokusområde 11 i kommunedelplanen 2015-2027 har det i flere år blitt arbeidet med tanken om å realisere et Mandal Museum for våre store billedkunstnere.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

Informasjon rundt ny E39

Informasjon rundt ny E39Nye Veier AS har overtatt ansvaret for den videre prosessen rundt nye E39 fra Sandnes til Kristiansand. Nå har representanter fra selskapet kommet til bystyret i Mandal for å presentere en statusrapport rundt arbeidet og mer spesifikt de to veiprosjektene som er relatert til Mandal og nærliggende kommuner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

PS 147/16: Høring om endringer i politiets organisering

PS 147/16: Høring om endringer i politiets organiseringMandal kommune har fått oversendt på høring et dokument fra Agder politidistrikt om «Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder». Det ligger i forslaget to alternativer som innebærer en reduksjon av antall lensmanns- og politistasjonsdistrikt fra 25 til 11.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

PS 148/16: Høring om «En ny region Agder»

PS 148/16: Høring om «En ny region Agder»Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder har vedtatt å gå inn i forhandlinger om å etablere en ny region Agder. Et forhandlingsutvalg har nå lagt frem en utredning som redegjør for ulike konsekvenser av en sammenslåing. Utredningen er sendt på høring med høringsfrist 11. november.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.11.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo