Bystyret 15. september 2016

Kvalitets- og utviklingsmelding for Byutvikling 2016

Kvalitets- og utviklingsmelding for Byutvikling 2016Innenfor virksomhetsområdene Byutvikling, Helse og omsorg og Oppvekst utarbeides det hvert år en kvalitets- og utviklingsmelding som legges frem for bystyret. Tidligere har det blitt presentert en slik melding innenfor Oppvekst og Helse og omsorg. Nå er det byutviklingen som skal presenteres.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Bruk av sprøytemidler»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Bruk av sprøytemidler»Interpellanten viser til at mange tidligere bruke plantevernmidler er nå forbudt i Norge og mange andre land. Men at det likevel ikke er slik at vi er kvitt følgene av disse stoffene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

RS 30/16: Mandal sykehjem – havari i brannsentralen

RS 30/16: Mandal sykehjem – havari i brannsentralenDen 20. juli klokken 23:00 mottok Bydrift alarm om at brannsentralen på Mandal sykehjem hadde falt ut. Totalt var cirka 100 detektorer ute av drift, noe som rammet avdelingene gul, rød og blå på sykehjemmet.  Det tok seks dager før anlegget var operasjonelt igjen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

RS 33/16: Årsmelding fra Mandal barne- og ungdomsråd 2015/16

RS 33/16: Årsmelding fra Mandal barne- og ungdomsråd 2015/16Årsmeldingen viser blant annet hvem som har vært en del av barne- og ungdomsrådet og en komplett oversikt over møter som rådet har hatt den siste perioden.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 102/16: Utbedring av Mandal kirke

PS 102/16: Utbedring av Mandal kirkeMandal kirke er det første monumentalbygget i Norge bygget etter 1814. Kirka ble bygget fordi den gamle brant ned under den store bybrannen i 1810. Den ble tatt i bruk i 1819, men vigslet først i 1821. Kirka skal feire 200 års jubileum i 2021.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

Informasjon ved Mandal BU-leder Sara Mathea Helmersen

Informasjon ved Mandal BU-leder Sara Mathea HelmersenNyvalgt leder forteller litt om hvor ydmyk hun er over å kunne stå på talerstolen for første gang som leder. Hun håper bystyret er villig til å gi rådet plass. Hun forteller også om hvordan det første møtet med det nyvalge rådet var.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 103/16: Boplikt i Mandal

PS 103/16: Boplikt i MandalLandbruksnemda uttalte i juni et enstemmig ønske om at bystyret i Mandal kommune gjenopptar diskusjonen om boplikt i kommunen. Det ønskes en utredning om regelverket i Mandal kommune på generelt grunnlag, og at bystyret tar Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense og praktiseringen av § 11 i konsesjonsloven opp til vurdering.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 104/16: Høringsuttalelse – Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, jord, odels- åseterett fra Regjeringen ved LMD

PS 104/16: Høringsuttalelse – Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, jord, odels- åseterett fra Regjeringen ved LMDI regjeringen Solbergs plattform oppstilles regjeringens syn på norsk jord- og skogbruk. Plattformen tar sin utgangspunkt i blant annet et ønske om å styrke bondens rett til fritt å disponere sin egen eiendom, å skape et leve dyktig landbruk ved å styrke mulighetene for verdiskapning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 105/16: Endring av reguleringsplanen for Mandal Sentrum, Spesialområde bevaring – Befaring

PS 105/16: Endring av reguleringsplanen for Mandal Sentrum, Spesialområde bevaring – BefaringI februar 2015 ble det lagt frem en sak til Planutvalget om mindre endring av reguleringsplanen for Mandal Sentrum. Endringen omfattet bestemmelser om vindusutforming i bevaringsområdet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

Interpellasjon ved rep. Morten Ekeland, SV «Lærlinger»

Interpellasjon ved rep. Morten Ekeland, SV «Lærlinger»Interpellanten viser til at kommunen har vedtatt en ambisiøs plan for å bli en god kommune for læringer med 3 lærlingeplasser per 1000 innbyggere som målsetning. Totalt betyr det at kommunen skal ha ca 45 lærlingplasser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 106/16: Avtalt selvbosetting blant flyktninger i Mandal kommune

PS 106/16: Avtalt selvbosetting blant flyktninger i Mandal kommuneUnder bystyremøtet i mai fremmet Morten Ekeland på vegne av opposisjonen en interpellasjon om integrering og bosetting av flytkninger knyttet til overgang fra mottak til bosetting.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 107/16: Heltidsprosjekt Mandal kommune

PS 107/16: Heltidsprosjekt Mandal kommuneI 2013 skrev KS sammen med organisasjonene NSF, Fagforbundet og Delta, under på Heltidserklæringen. Erklæringen slo fast at heltid skal være det normale i kommunesektoren, også i helse og omsorg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 108/16: Gratis parkering for el-biler

PS 108/16: Gratis parkering for el-bilerFra nyttår gjøres en ny nasjonal parkeringsforskrift gjeldende. Ny forskrift er et resultat av et mangeårig arbeid og ble endelig vedtatt i mars, med virkning fra og med 2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 109/16: Halse Eiendom AS – forslag til vedtekter og formål

PS 109/16: Halse Eiendom AS – forslag til vedtekter og formålVidere bruk av Halse Eiendom AS ble behandlet i bystyremøtet i mai og det ble vedtatt at før styret velges, utarbeider rådmannen forslag til vedtekter og målsetninger for selskapet. Bystyret har bedt om at saken legges frem som en egen sak på det første møtet etter sommerferien.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 111/16: Planstrategi Mandal kommune 2016 – 2019

PS 111/16: Planstrategi Mandal kommune 2016 – 2019Planstrategien er utarbeidet med bakgrunn i folkehelseoversikt og utfordringsnotat. Utkast til planstrategi ble sendt ut på høring like før sommeren og hadde en frist innen 1. august for å komme med merknader.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 113/16: Høring ny kommunelov

PS 113/16: Høring ny kommunelovKommunelovutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av kommuneloven med et overordnet mål om å styrke det kommunale selvstyret. Det foreligger nå en utredning som er sendt på høring med høringsfrist 6. oktober. Alle landets kommuner er invitert til å gi høringsuttalelse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 116/16: Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 – Innspill

PS 116/16: Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 – InnspillVest-Agder Fylkeskommune inviterer til innspill i forbindelse med revisjon av Handlingsprogram for fylkesveg gjeldende for perioden 2018-2021. Den enkelte kommune spiller inn en prioritert liste over de tiltak som ønskes løst via Handlingsprogrammet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

PS 115/16: Varsel om ekspropriasjon av eiendommer i Strømsvika

PS 115/16: Varsel om ekspropriasjon av eiendommer i StrømsvikaBystyret vedtok i det siste møtet i 2015 reguleringsplan for Strømsvika – Brennevinsmyra Næringsområde. Hensikten med planen er å tilrettelegge for næringsområder og havneområde.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 15.09.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo