Bystyret 19. mai 2016

Kvalitets- og utviklingsmelding helse og omsorg 2016

Kvalitets- og utviklingsmelding helse og omsorg 2016Innenfor virksomhetsområdene Byutvikling, Helse og omsorg og Oppvekst utarbeides det hvert år en kvalitets- og utviklingsmelding som legges frem for bystyret. Denne gangen er det helse og omsorg som skal presenteres.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV «Et punkt for en bedre integrering»

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV «Et punkt for en bedre integrering»Interpellanten viser til at regjeringen fører en «streng og rettferdig asyl- og innvandingspolitikk». Det er delte meninger om denne politikken. Om integreringspolitikken er det noe lettere å se muligheter på tvers av politikken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

Interpellasjon ved repr. Ole Guttorm Ihme, H «Ikke tilfredstillende oppbevaring og formidling av kunstarv»

Interpellasjon ved repr. Ole Guttorm Ihme, H «Ikke tilfredstillende oppbevaring og formidling av kunstarv»Interpellanten viser til at i gjeldende kommuneplan at Mandal kalles for «den lille byen med de store kunstnerne». Mandal by er fødestedet til blant andre Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus Nielsen, Gustav Vigeland og Emanuel Vigeland.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

Informasjon fra Mandal BU ved Peter Nikolai Helms

Informasjon fra Mandal BU ved Peter Nikolai HelmsMandal barne- og ungdomsråd har siden sist delt ut 50 000 kroner i aktivitetsmidler til flere formål. De fikk inn mange søknader, faktisk ble det søkt om over 200 000 kroner i aktivitetsmidler fordelt på alle søknadene. BU uttrykket bekymring rundt at de ikke fikk delt ut midler til alle formålene som var viktige.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

PS 62/16: Kommunereformen – Avsluttende behandling

PS 62/16: Kommunereformen – Avsluttende behandlingKommunereformen ble lansert i forbindelse med fremleggelsen av kommuneproposisjonen for 2015. Bystyret vedtok i juni 2014 å sette ned en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere om Mandal kommune bør slå seg sammen med andre kommuner samt gi en anbefaling om hvilke kommuner som eventuelt bør inngå i en ny og større kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

PS 63/16: Søknad om godkjennelse som typisk turiststed

PS 63/16: Søknad om godkjennelse som typisk turiststedI april fremmet Mandal Handel og Service Forening en søknad om at Mandal kommune søker Fylkesmannen om godkjennelse som typisk turiststed fra 19. juni til 15. august. Det er fra og med 26. juni at foreningen ønsker å ha søndagsåpent.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

PS 64/16: IKAVA – Endringer og informasjon

PS 64/16: IKAVA – Endringer og informasjonInterkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) sendte i februar ut et bev der de foreslår endringer på punktet innskuddsplikt og eierandel i selskapsavtalen for medlemskommunene. For Mandal betyr dette en rutinemessig endring fra 12,33% til 12,26% eierandel.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

PS 65/16: Brøyting av private veier

PS 65/16: Brøyting av private veierI 2014 inngikk Bydrift brøytekontrakter med ulike kontraktører for nesten alle de ulike brøyterodene. Avtalens ordinære varighet utløper nå og opsjonen benyttes ikke. Et nytt anbud med nye avtaler skal være på plass så raskt som mulig slik at god brøyting for neste vintersesong blir ivaretatt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

PS 66/16: Halse Eiendom AS – Videre bruk av selskapet

PS 66/16: Halse Eiendom AS – Videre bruk av selskapetOppgavene og formålet til Halse Eiendom AS har tidligere vært diskutert etter at selskapet ble opprettet i 2004 som et kommunalt eiendomsselskap med formål å erverve og drive eiendomsutvikling i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

PS 67/16: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2015

PS 67/16: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2015Forskrift om årsregnskap og årsberetning med hjemmel i Kommuneloven fastsetter de formelle krav til behandling av kommuneregnskapet. Først behandler kontrollutvalget årsregnskap og revisjonsberetning. Deretter sendes en protokoll fra denne behandlingen til driftsstyret før deres behandling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

PS 69/16: Kommunal brygge i Sjøbodvik

PS 69/16: Kommunal brygge i SjøbodvikSjøbodvik er det gamle ferjestedet hvor ferjen gikk ut til Hille. I 2013 mottok kommunen et brev fra Advokatene Lund&Sneve hvor eier av eiendommen rundt brygga bad om at den tinglyste heftelsen fra 1962 skulle opphøre siden ferjedriften til og fra Hille hadde stoppet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

PS 71/16: Mandal Parkering AS

PS 71/16: Mandal Parkering ASMandal Parkering AS skal ha generalforsamling 14. juni 2016. Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap med datterselskap Parkering Sør AS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.05.2016

PS 76/16: Endring av gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven

PS 76/16: Endring av gebyrregulativ etter plan- og bygningslovenI perioden desember 2015 – februar 2016 ble det behandlet to klager knyttet til behandlingsgebyr for reguleringsplaner. Den ene var knyttet til detaljregulering for Strømsvika-Brennevinsmyra næringsområde, og den andre til detaljregulering for Dyvika Nord hytteområde. Klagene gikk på gebyrenes størrelse sett i forhold til saksbehandlingstid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.05.2016

PS 80/16: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Kvernåsen, Tregde feriesenter

PS 80/16: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Kvernåsen, Tregde feriesenterI mai 2011 meldte Amtedal og Hansen Arkitektkontor meldte oppstart av planarbeid for Kvernåsen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utleiehytter på Kvernåsen, åsen bak Tregde feriesenter. Planforslaget som foreligger har plankart datert april 2016, reguleringsbestemmelser datert 14.04.16 og planbeskrivelse datert 20.05.15.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.05.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo

Nedlagt!


Kommuneradio.no er nedlagt og vil bli slettet om kort tid.

Det er tatt sikkerhetskopi og filer fra denne kan hentes ut på forespørsel ved å kontakte Fairmedia.