Bystyret 21. januar 2016

Fylkesmannen besøker bystyret

Fylkesmannen besøker bystyretDet nye fylkesmannembetet skal besøke alle kommunestyrer i Agder, og bystyret i Mandal er det første. Det blir orientering om hvordan fylkesmannen vil jobbe nå som embetet dekker begge Agder-fylkene både på generelt basis, men også med tanke på utdanning, barnevern, helse og sosial, justis og vergemål, miljøvern, landbruk, økonomi, samordning og beredskap.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

Informasjon om næringshagen og SKAP

Informasjon om næringshagen og SKAPDet er bare åtte måneder igjen til dørene åpnes for fullt for SKAP, den helt nye folkehøyskolen i Mandal. Daglig leder i Næringshagen, Are Østmo, orienterer om næringshagens arbeid i 2015 og arbeidet rundt skolen og hvordan de ligger an med planleggingen og forberedelsene. Opptaket til den nye folkehøyskolen starter allerede 1. februar, mens skolestart og offisiell åpning er 20. august.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

Interpellasjon ved Even Tronstad Sagebakken, Ap om Skiensmodellen

Interpellasjon ved Even Tronstad Sagebakken, Ap om SkiensmodellenInterpellanten viser til at kommunen har store muligheter til å være en pådriver for å sikre et seriøst arbeidsliv og være med på å øke mulighetene for at flere unge får lærlingeplasser. Dette kan kommunen gjøre gjennom å være bevisst på sin rolle når den legger ut anbud på ulike anskaffelser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

Informasjon ved Barne- og ungdomsrådets leder Peter Nikolai Hems

Barne- og ungdomsrådet har sett på folkehelseoversikten og synes denne, men at det er også endel ting kommunen kan bli bedre. De bekymrer seg over at flere barn lever i familier som har lav inntekt. Det er et økende problem. Det er på tide at bystyret må diskutere tiltak for å dempe dette problemet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

PS 3/16: Halse eiendom – Hotell på Malmø – Forslag til videre arbeid

PS 3/16: Halse eiendom – Hotell på Malmø – Forslag til videre arbeidEtter at bystyret i juni vedtok at kommunene skulle benytte sin rett til å kansellere salget av aksjene i Malmø Hotelleiendom AS, har Malmø Utvikling ikke fått forlenget fristen til å kunne etablere hotell på tomta på Malmø. Kommunen står nå fritt til å samarbeide med hvem som helst for å etablere hotell på tomta regulert til hotellformål.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

PS 10/16: Reglement for rådmannens ansvar og myndighet – Delegasjon

Etter kommuneloven skal bystyret selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31.12 året etter at bystyret ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. Tidligere har delegasjonsreglementet blitt behandlet i samme sak som øvrige reglementer for politiske virksomhet som ble vedtatt av bystyret i desember.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

PS 5/16: Holum idrettsanlegg – Tilleggsbevilgning

PS 5/16: Holum idrettsanlegg – TilleggsbevilgningHolum har i en årrekke hatt en fotballbane med gressdekke. I tillegg har det vært et friidrettsanlegg med grusdekke rundt fotballbanen. Fotballbanen må være stengt ca 7 mnd av året for å unngå at gresset blir ødelagt. I tillegg til gressbanen er det en grusbane. Denne banen har blitt brukt hele året både av skolen som utelekeområde og til annen idrettsaktivitet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

PS 6/16: Høringsuttalelse – Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

PS 6/16: Høringsuttalelse – Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslovBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov. Høringsfristen er 22. januar 2016.  Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

PS 7/16: Prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

PS 7/16: Prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdomFormålet med «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

PS 8/16: Rekruttering av rådmann

Rådmann Knut Sæther sa opp sin stilling med virkning fra 1. september 2015 og Irene Lunde ble konsituert som rådmann fra samme dato og frem til en ny rådmann har tiltrådt stillingen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

PS 9/16: Kartlegging av friluftsområder i Mandal kommune

PS 9/16: Kartlegging av friluftsområder i Mandal kommuneI «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv» er det et mål om at flest mulig kommuner i Norge skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018. Dette følges opp i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 hvor Fylkestinget har vedtatt målet om at «Alle kommuner i Vest-Agder skal ha kartlagt og verdisatt sine friluftslivsområder innen 2018».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.01.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo