Bystyret 5. oktober 2015 (Konstituerende møte)

PS 126/15: Valg av driftsstyre/formannskap 2015 – 2019

Som første sak etter godkjenning av kommunevalget, skal bystyret i det konstituerende møtet velge formannskap – i Mandal benevnt normalt som driftsstyre. Bystyret vedtok i 2007 at dette styret skal ha ni medlemmer.

Publisert av Metro Sør den 05.10.2015

PS 127/15: Valg av ordfører og varaordfører 2015 – 2019

PS 127/15: Valg av ordfører og varaordfører 2015 – 2019Ordfører og varaordfører velges etter bestemmelsene i kommuneloven og skal velges i det konstituerende møtet som andre sak.

Publisert av Metro Sør den 05.10.2015

PS 128/15: Valg av kontrollutvalg 2015 – 2019

Det er lovpålagt med kontrollutvalg. Dette forestår det løpende tilsyn med kommunens forvaltning på bystyrets vegne. Kontrollutvalget er blitt et mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt fokus på forvaltningsrevisjon og  selskapskontroll som tillegg til finansiell revisjon.

Publisert av Metro Sør den 05.10.2015

PS 129/15: Valg av planutvalg 2015 – 2019

Etter plan- og bygningslovens § 9 skal kommunen ha et fast utvalg for plansaker. Det er etter loven ikke påkrevet å ha et politisk utvalg for behandling av byggesaker og lignende.

Publisert av Metro Sør den 05.10.2015

PS 130/15: Valg til KS 2015 – 2019

Hver kommune velger representanter på bakgrunn av folketallet. Kommuner med innbyggertall mellom 11.001 til 25. 000 skal velge tre representanter. Det betyr at Mandal derfor skal velge tre representanter til Kommunenes sentralforbund (KS).

Publisert av Metro Sør den 05.10.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Glenn Faannessen

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Metro Sør på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2018. Metro Sør arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo