Bystyret 10. september 2015

PS 112/15: Sluttbehandling av kommuneplan for Mandal 2015 – 2027

PS 112/15: Sluttbehandling av kommuneplan for Mandal 2015 – 2027Bystyret behandlet høringsuttalelsene til første høringsrunde i møte 19.03.15. Det ble vedtatt mange endringer og planforslaget måtte derfor på ny høring. Revidert planforslag, datert 08.05.15, var på høring fram til 25.06.15. Nå har driftsstyret og planutvalget diskutert det reviderte planforslaget og planutvalgsleder Inga Fjelsgaard fra Arbeiderpartiet orienterer til slutt om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.09.2015

PS 113/15: Hverdagsrehabilitering i Mandal kommune

PS 113/15: Hverdagsrehabilitering i Mandal kommuneSaken fremmes på bakgrunn av kvalitetsmelding Helse og omsorg som ble vedtatt i november 2014. Det innebar innføring av hverdagsrehabilitering og omsorgsteknologi står som tiltak i handlingsplan for 2015. For å imøtekomme samhandlingsreformens krav og Mandal kommunes demografiske utfordringer med økning av antall eldre i befolkningen er det utarbeidet en prosjektplan for innføring av hverdagsrehabilitering og omsorgsteknologi.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.09.2015

PS 114/15: Fra god til bedre! Rullering av plan for oppvekst og utvikling

PS 114/15: Fra god til bedre! Rullering av plan for oppvekst og utviklingMandal bystyre godkjente i mai 2014 mandat for rullering av utviklingsplanen «Fra God til bedre». Bakgrunn for dette var at det i forbindelse med Kvalitetsmelding 2013 i Bystyret ble tatt opp nødvendigheten av en rullering.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.09.2015

PS 116/15: Oppfølging av selskapskontroll Ime Verksted AS

Saken om selskapskontroll av Ime Verksted AS ble behandlet i bystyret i februar og saken ble deretter behandlet i generalforsamlingen i april hvor vedtektene ble endret. Saken ble senest behandlet i kontrollutvalget i juni og er nå lagt frem til bystyret for orientering.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.09.2015

PS 115/15: Balløkke og lekeplasser Nye Vestnes

PS 115/15: Balløkke og lekeplasser Nye VestnesI forbindelse med utbyggingen på Nye Vestnes (tidligere Båtservice) ble det inngått utbyggingsavtale mellom Tomteselskapet AS og Mandal kommune. Det er avtalt at Mandal kommune skal bygge balløkka som er et av rekkefølgekravene i reguleringsplanen. Dette ble gjort for å heve kvaliteten fra en tradisjonell kvartalslekeplass med grusdekke til en bane tilsvarende den som er etablert på Speilen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.09.2015

PS 119/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Timmerstø, Udøy

PS 119/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Timmerstø, UdøyMandal kommune mottok i november 2011 melding om oppstart av planarbeid for delområde H2 på Udøy. Planutvalget hadde planforslaget til førstegangsbehandling i august 2013. Det ble vedtatt at planforslaget kunne legges ut til offentlig ettersyn etter visse endringer var foretatt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.09.2015

PS 120/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering ny bolig tilknyttet Jåbekk boligfelt

Mandal kommune mottok varsel om oppstart av planarbeid i juli 2014. Planutvalget behandlet melding om oppstart i møte i august 2014 og foretok i den forbindelse befaring til planområdet. Planforslaget var til førstegangsbehandling i Planutvalget i mars 2015. Siden ble planforslaget sendt ut til offentlig ettersyn i sommer og det har kommet inn merknader.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.09.2015

PS 121/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Marnar brygge

Planforslaget var til førstegangsbehandling i Planutvalget 13. mai 2015. I møtet ble det blant annet vedtatt at detaljregulering for promenaden fra Verven til og med Sanden brygge skulle slås sammen med detaljregulering for Marnar brygge til en reguleringsplan. Det ble også vedtatt at lekearealet ut mot elvepromenaden skulle være offentlig. Teknisk forvaltning hadde underveismøte 18. mai 2015 med regulant og utbygger hvor Planutvalgets vedtak ble gjennomgått. 

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.09.2015

PS 122/15: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Sommerkroveien 6A

Teknisk forvaltning mottok et planforslag den i april 2014. Det var behov for noen justeringer i forslaget, og revidert materiale ble mottatt i august 2014. Planforslaget var til førstegangsbehandling i Planutvalget den i oktober 2014. Revidert materiale ble mottatt i januar 2015 og planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn til mars 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 10.09.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo