Bystyret 21. mai 2015

Nøkkeltall 2014

Nøkkeltall 2014Neste torsdag vil alle husstander i Mandal få en folder i postkassen med informasjon om nøkkeltall for 2014. Kommunesekretær Trine Merete Vasby orienterer om denne folderen som inneholder både informasjon om kommunebarometeret, inntekter, utgifter og en hilsen fra bystyret. Denne folderen kan brettes ut som en plakat og det er ønskelig at denne henges opp.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

Kriminalutvikling i Mandal

Kriminalutvikling i MandalStasjonssjef ved Mandal politistasjon Leif Vagle orienterer om kriminalutviklingen i regionen i perioden fra 2010 til 2014. Han informerer blant annet om hvordan rus- og familiekriminaliteten har utviklet seg i forhold til antall politisaker og oppklarte saker i løpet av perioden.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

Orientering om Næringshagen

Orientering om NæringshagenAre Østmo, leder i Lindesnesregionen Næringshage orienterer om blant annet visjonen som er å gi næring til vekst i Lindesnesregionen. Det betyr at de skal bygge opp under de bedriftene som skaper veksten gjennom å hjelpe til med å skape kapital og hjelpe til med å skaffe de et nettverk. Næringshagen skal også være et kompetansehus. Orienteringen tar også for seg hva som skjer med næringshagen fremover.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

Interpellasjon Morten Ekeland, SV «Kamptolker»

Interpellasjon Morten Ekeland, SV «Kamptolker»Mandal har vært en sentral kommune i kamptolksaken som har vært en av de mest profilerte saker det siste året. Interpellanten lurer på om Mandal kommune kan påvirke slik at de gjenværende kamptolkene vil få en lettere inngang til Norge og dermed komme seg raskere i trygget. Bystyret diskuterte etter hvert om det ville bli en eventuell politisk sak de kan vedta på en skikkelig måte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 66/15: Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

PS 66/15: Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkriseI forbindelse med flyktingsituasjonen i blant annet Syria sendte barne-, likestillings- og inkluderingsministeren brev til alle landets kommuner. Det store spørsmålet er om antallet kvoteflyktninger skal øke fra 1 500 til 10 000 over to år og at det dermed vil få konsekvenser for alle landets kommuner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 75/15: Mandal Parkering AS – Saker som skal behandles på generalforsamlingen

PS 75/15: Mandal Parkering AS – Saker som skal behandles på generalforsamlingenKommunens heleide aksjeselskap Mandal Parkering AS skal ha generalforsamling den 1. juni. Der skal det blant annet avholdes valg og godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, i tillegg til flere saker som er relevant for selskapet. Saken starter med en informasjon om habilitet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 76/15: Valg til styret i Mandal Parkering

PS 76/15: Valg til styret i Mandal ParkeringI forbindelse med generalforsamlingen i Mandal Parkering AS skal det velges ny leder og styremedlem og det er opp til bystyret å komme med forslag til de som skal velges inn til de to plassene. I tillegg blir det gjennomført et skriftlig valg for å komme med en endelig avgjørelse. De som bystyret velger, skal da klappes inn på generalforsamlingen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 67/15: Oppnevnelse av navneutvalg og behandling av navnesaker

PS 67/15: Oppnevnelse av navneutvalg og behandling av navnesakerRådmannen er delegert myndighet i navnesaker etter Stadnamnlova og har videredelegert denne til kulturenheten. Adressesaker på gater og veier avgjøres av kultur i samarbeid med teknisk forvaltning. I navnesaker på plasser, torg, broer og lignende har kultur også i varetatt denne oppgaven.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 68/15: Avtale om Sykkelbyen Mandal (2015-2020)

PS 68/15: Avtale om Sykkelbyen Mandal (2015-2020)Mandal kommune har mottatt henvendelse fra Statens vegvesen med anmodning om inngåelse av ny sykkelbyavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og Mandal kommune. Bystyret vedtok deltakelse i Nullvisjonsprosjektet og en investeringsramme for gang- og sykkelveier på 5 millioner kroner i budsjettvedtaket.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 69/15: 2. gangsbehandling av områderegulering for Gismerøya

Bystyret behandlet denne saken på forrige møte med et vedtak om å sende saken tilbake til planutvalget for å diskutere to problemstillinger i denne saken: Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei, samt gjenoppføring av eksisterende bygg i friluftsområde ved eventuelle naturskader/brann. Det ble også stilt spørsmål hvorvidt det var behov for en ny høringsrunde eller ikke.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 72/15: Utredning av bunnfradrag eiendomsskatt

Under budsjettbehandlingen i bystyret i 2014 ble det vedtatt at det skulle lages en utredning om bunnfradrag med sikte for å innføre dette fra 2016. Mandal kommune har pr. dag om lag 8.100 skattepliktige eiendommer. Skattetaksten er basert på opplysninger fra matrikkelen samt skattetakst.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 74/15: Brannsikringstiltak i den tette trehusbebyggelse i Øvrebyen

PS 74/15: Brannsikringstiltak i den tette trehusbebyggelse i ØvrebyenMandal kommune har ca. 650 verneverdige trehus i tett trehusbebyggelse. De er inndelt i 5 ulike områder, Tranggata, Øvrebyen, Støkkan, Sanden og Malmø. I 1988 fikk kommunen tildelt bygningsvernprisen fra Vest Agder Fylkeskommune for arbeidet med utarbeidelse av plan for å ivareta disse trehusene for ettertiden, jfr. tidligere bevaringsplan. Mandal hadde sin bybrann i 1810. Kommunen har på bakgrunn av historien utarbeidet en handlingsplan for brannsikring av Øvrebyen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 79/15: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2014

PS 79/15: Regnskap og årsrapport Mandal kommune 2014Den 5. mai behandlet kontrollutvalget årsregnskap og revisjonsberetning for 2014. Denne viser blant annet at Mandal kommune fikk et regnskapsmessig overskudd på 14,7 millioner kroner. Det er opp til bystyret å stemme over hva de pengene skal brukes til.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

PS 81/15: Søknad om godkjennelse som typisk turiststed

PS 81/15: Søknad om godkjennelse som typisk turiststedMandal Handel og Service Forening har fremmet søknad om at Mandal kommune søker Fylkesmannen om godkjennelse som typisk turiststed fra St. Hans til og med Skalldyrfestivalen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo