Bystyret 11. desember 2014 (Budsjett)

RS 69/14: Notat vedr bruk av konsulenter og juridisk bistand

I driftsstyrets møte 28.10.14 ba Alf Erik Andersen, Frp, om en kort oversikt over hva kommunens utgifter til juridisk bistand og konsulenttjenester er for 2013 og 2014.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.12.2014

Innlegg fra Mandal BU ved Caroline Aasen Johannessen «Holum skole»

Holum skole har utfordringer med å gjennomføre nødvendig undervisning. Barne og ungdomsrådet ønsker å stille spørsmål til lokaler i Holum som kan komme raskere i gang for å løse utfordringene til skolen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.12.2014

PS 152/14: Nattpatruljen – Reduserte driftskostnader

I forbindelse med behandlingen av økonomirapporten for 2. tertial under bystyremøtet i oktober, vedtok bystyret at kutt i nattpatruljen skulle settes i bero frem til det ble tatt opp som en egen sak.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.12.2014

PS 153/14: Undersøkelse om lokaldemokrati våren 2014

Mandal kommune deltok for første gang i år i KS sin undersøkelse «Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune?». Undersøkelsen ble gjennomført ved at både innbyggere og folkevalgte fikk spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.12.2014

Alt om budsjettet 2014

Et nytt år går mot slutten og budsjettet for 2015 skal i havn i god tid før juleferien og under årets nest siste bystyremøte er det en stor overraskelse at Senterpartiet har snudd og leverer sitt budsjettforslag sammen med Arbeiderpartiet. På lyttelinkene under finner du alt du trenger å vite om budsjettbehandlingen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.12.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo