Bystyret 6. november 2014

Orientering Brokrysset – Kronheia

Bystyremøtet startet med en orientering av det planlagte Brokrysset til Kronheia ved Arild Nærum fra Statens vegvesen veg- og transportavdelingen region sør. Dette brukrysset vil inneholde flere tunneler og ikke minst en rundkjøring midt i fjellet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

Rådmannen presenterer forslag til Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018

Mandal har snart lagt bak seg sitt første år med eiendomsskatt og det er nå opp til rådmannen å komme med et budsjett som kan vise til om det har gitt noen effekt på kommuneøkonomien å kreve inn en slik skatt iløpet av 2014.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

PS 143/14: Høring om kirkelig inndeling i Agder og Telemark bispedømme

Agder og Telemark bispedømmeråd nedsatte i desember 2013 et utvalg for å vurdere soknestrukturen og prostistrukturen i bispedømmet. Utvalget har i august 2014 levert en rapport som ble framlagt for bispedømmerådet i møte 08.09.14.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

Orientering styringsgruppa Kommunereformen

Etter presentasjonen av budsjettet orienterte ordfører Tore Askildsen om selve styringsgruppen og hva denne går ut på, blant annet et planprogram for å utarbeide en ny kommune som består av dagens fire kommuner i regionen. Han la også vekt på at det vil komme en sak litt senere i møtet, referatsak RS 61/14.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

RS 57/14: Status på bygging og levering av Adolph Tidemanns bro

En av følgjetongene i Mandal er Adolph Tidemanns bro. I vinter ble det utført noe vedlikehold på broa og iløpet av månedene etter det vedlikeholdet, fungerte ikke broa helt problemfritt i forhold til klaffen. Dermed ble det bestemt at broa ikke var ferdig levert før alt fungerte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

RS 59/14: Lindesnesfondet – Oversikt

Hvert år deles det ut midler som skal brukes til næringsutvikling i Lindesnesregionen og primært nyttes til prosjekter som ligger innenfor fylkesdelplanen, men med særlig vekt på nyskapning og kompetanse. Disse kan søkes av enkeltpersoner og etablerte bedrifter/virksomheter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

RS 62/14: Salg av kommunal eiendom på Ime

På forrige bystyremøte ble det etterlyst en redegjørelse fra rådmannen i tilknytning til et svarbrev relatert til en forespørsel/tilbud om kjøp av kommunal grunn regulert til offentlig formål. Denne eiendommen er knyttet opp imot et vedtak som ble tatt opp på møtet i juni 2013.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

RS 64/14: Handlingsplan – Brannsikring tett trehusbebyggelse i Mandal kommune

Brannen i Lærdal januar 2014 viste oss alle hvor fort et sted kan endre og miste sin identitet. Mandal har også hatt sin bybrann som rammet trehusbebyggelsen i kommunen i 1810 og etter brannen ble det vedtatt at den avbrente delen av Mandal burde gjenreises etter en reguleringplan.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

Spørsmål fra BU-leder Marcus Eriksen

På Holum skole har det blitt bygget paviljong. Mandal Barne- og Ungdomsråd ønsker å vite hvorfor det bygges midlertidige skolebygninger og hvorfor kommunen ikke planlegger bedre når de bygger skole. BU ønsker også å vite hva kommunens plan er for å enklere forebygge mobbing i skolene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

PS 142/14: Nye lokaler til kvalifiseringsenheten og mottaksskolen

Rådmannen har lenge sett et behov for å løse de vanskelige arbeidsforholdene til Kvalifiseringsenheten heretter kalt KVA. Enheten er nå lokalisert på fire forskjellige adresser på Skinsnes. I tillegg har tidligere Solborg hotell fra oktober 2014 blitt tatt i bruk som et 5. undervisningssted. Løsningen er midlertidig fram til 1.3.2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

PS 144/14: Høring utviklingsplan SSHF 2030

Sørlandet sykehus har siden 2012 arbeidet med Utviklingsplan 2030. Arbeidet med Utviklingsplan 2030 har blitt mer omfattende og tatt lengre tid enn først planlagt. I møte 27.02.14 vedtok styret for SSHF forlengelse av opprinnelig høringsperiode til 01.09.14.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

PS 146/14: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Jenseodden

Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS meldte i juli 2013 om oppstart av detaljregulering for Jenseodden småbåtanlegg. Planområdet er i Kommuneplanen avsatt til hovedsakelig LNF-område på land, og natur, fiske, friluftsliv og ferdsel i sjø.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 06.11.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo